چه کاری؟
قزوین، آبیک
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
نمایش نتایج

استخدام در آبیک

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در آبیک
به یک نفر فنی کار جهت تعمیرات کولر ابی ابگرمکن وپکیج نیاز مندیم حقوق به صورت توافقی
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در آبیک
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در آبیک
نیمه‌وقت

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در آبیک
تمام‌وقت
3 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در آبیک
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در آبیک
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در آبیک
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در آبیک
حقوق 25 - 4 تومان
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در آبیک
حقوق 4 - 5 تومان
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در آبیک
نیمه‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در آبیک
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در آبیک
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در آبیک
بیمه دارد
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در آبیک
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در آبیک
حقوق 6 - 9 تومان
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در آبیک
بیمه دارد
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در آبیک
بیمه دارد
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در آبیک
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در آبیک
بیمه دارد
تمام‌وقت
3 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در آبیک
حقوق 11 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
2 سال سابقه
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
جمعه 12 خرداد 1402، ساعت 18:47