کارشناس فروش تلفنی
استان فارس
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

آگهی استخدام کارشناس فروش تلفنی در استان فارس

www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
 در شیراز
بیمه دارد
فقط خانم
تمام‌وقت
بیمه - بیمه تکمیلی - وام - هدایای مناسبتی - پاداش فصلی - بیمه - بیمه تکمیلی - وام - هدایای مناسبتی - پاداش فصلی
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (1 روز پیش)
ایموریت
 در شیراز
فقط خانم
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در شیراز - خلدبرین
حقوق 9 - 27 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

jobinja.irدر وبسایت جابینجا  (4 روز پیش)
بستراه | BestRah
 در شیراز
حقوق 10,000,000 تومان
فقط خانم
تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
jobvision.irدر وبسایت جاب ویژن  (4 روز پیش)
Bestrah
 در شیراز - ملاصدرا
فقط خانم
تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در شیراز - تاچارا
حقوق 75 - 15 تومان
تمام وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در شیراز - ملاصدرا
حقوق 7 - 5 تومان
بیمه دارد
پاره وقت
jobvision.irدر وبسایت جاب ویژن  (1 هفته پیش)
بوعلی، کیمیا، سینره، سودا، رویسا، ژوتن و ...
 در شیراز
امکان دورکاری
تمام‌وقت - نیمه‌وقت
مدرک کارشناسی
jobvision.irدر وبسایت جاب ویژن  (1 هفته پیش)
بوعلی، کیمیا، سینره، سودا، رویسا، ژوتن و ...
 در شیراز
امکان دورکاری
تمام‌وقت - نیمه‌وقت
مدرک کارشناسی
jobvision.irدر وبسایت جاب ویژن  (1 هفته پیش)
بوعلی، کیمیا، سینره، سودا، رویسا، ژوتن و ...
 در فراشبند
امکان دورکاری
تمام‌وقت - نیمه‌وقت
مدرک کارشناسی
jobvision.irدر وبسایت جاب ویژن  (1 هفته پیش)
بوعلی، کیمیا، سینره، سودا، رویسا، ژوتن و ...
 در خاوران
امکان دورکاری
تمام‌وقت - نیمه‌وقت
مدرک کارشناسی
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در شیراز - وزیرآباد
حقوق 55 تومان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
jobvision.irدر وبسایت جاب ویژن  (1 هفته پیش)
بوعلی، کیمیا، سینره، سودا، رویسا، ژوتن و ...
 در شیراز
امکان دورکاری
تمام‌وقت - نیمه‌وقت
مدرک کارشناسی
jobvision.irدر وبسایت جاب ویژن  (1 هفته پیش)
بوعلی، کیمیا، سینره، سودا، رویسا، ژوتن و ...
 در خرامه
امکان دورکاری
تمام‌وقت - نیمه‌وقت
مدرک کارشناسی
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در شیراز - خلدبرین
حقوق 9 - 27 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
jobvision.irدر وبسایت جاب ویژن  (1 هفته پیش)
بوعلی، کیمیا، سینره، سودا، رویسا، ژوتن و ...
 در مهر
امکان دورکاری
تمام‌وقت - نیمه‌وقت
مدرک کارشناسی
jobvision.irدر وبسایت جاب ویژن  (1 هفته پیش)
بوعلی، کیمیا، سینره، سودا، رویسا، ژوتن و ...
 در مهر
امکان دورکاری
تمام‌وقت - نیمه‌وقت
مدرک کارشناسی
jobvision.irدر وبسایت جاب ویژن  (1 هفته پیش)
بوعلی، کیمیا، سینره، سودا، رویسا، ژوتن و ...
 در لامرد
امکان دورکاری
تمام‌وقت - نیمه‌وقت
مدرک کارشناسی
jobvision.irدر وبسایت جاب ویژن  (1 هفته پیش)
بوعلی، کیمیا، سینره، سودا، رویسا، ژوتن و ...
 در نورآباد
امکان دورکاری
تمام‌وقت - نیمه‌وقت
مدرک کارشناسی
jobvision.irدر وبسایت جاب ویژن  (1 هفته پیش)
بوعلی، کیمیا، سینره، سودا، رویسا، ژوتن و ...
 در گراش
امکان دورکاری
تمام‌وقت - نیمه‌وقت
مدرک کارشناسی
مشاهده نتایج بیشتر
یک‌شنبه 12 آذر 1402، ساعت 01:47