چه کاری؟
فارس، کازرون
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در کازرون

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در کازرون
حقوق 2,000,000 - 7,500,000 تومان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در کازرون
حقوق 3,000,000 تومان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در کازرون
10 سال سابقه

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در کازرون
‌تمام‌وقت
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در کازرون
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در کازرون
حقوق 9,000,000 - 15,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
10 سال سابقه
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در کازرون
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در کازرون
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در کازرون
توجه توجه به چند نفرخانم و چند نفر آقا برای پرستار سالمند وکودک ترجیحا جوان و توانمند ، با حقوق توافقی نیازمندیم. جهت هماهنگی و اطلاع از ش...
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در کازرون
حقوق 3,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در کازرون - عمران و ساختمانی
‌تمام‌وقت
6 سال سابقه
در وبسایت شیپور (2 روز پیش)
 در کازرون
حقوق 2,500,000 - 3,500,000 تومان
بیمه دارد
امکان دورکاری
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در کازرون
حقوق 2,000,000 - 7,500,000 تومان
بیمه دارد
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در کازرون
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در کازرون
‌تمام‌وقت
3 سال سابقه
در وبسایت شیپور (3 روز پیش)
 در کازرون
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در کازرون
نیمه‌وقت
2 سال سابقه
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در کازرون
نیمه‌وقت
در وبسایت شیپور (4 روز پیش)
 در کازرون
حقوق 8,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت دیوار (4 روز پیش)
 در کازرون
‌تمام‌وقت
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
سه‌شنبه 15 آذر 1401، ساعت 08:29