چه کاری؟
فارس، نورآباد
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در نورآباد

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در نورآباد
حقوق 1,000,000 - 2,500,000 تومان
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در نورآباد
نیروی کاری برای رفت و آمد و یک سری کارهای داخلی.حقوق برای شروع کار 1,500,000 به آدرس خیابان پزشکان.فرعی اول.ساختمان دکتر گرایی.طبقه2
در وبسایت شیپور (1 روز پیش)
محمد دهقان
 در نورآباد
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
: اگر بخوای بین همه‌ی آگهی‌های استخدام ایران جستجو کنی، چنتا از نزدیکترین جستجوهات کدوماس؟
 یکی اضافه کن
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در نورآباد
امکان دورکاری
کاراموزی
در وبسایت شیپور (3 روز پیش)
 در نورآباد
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت ایران استخدام (4 روز پیش)
آکادمی زبان ستاره سهیل
 در نورآباد
مدرک کارشناسی
در وبسایت دیوار (4 روز پیش)
 در نورآباد
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (5 روز پیش)
 در نورآباد - عمران و ساختمانی
بیمه دارد
پروژه‌ای
7 سال سابقه
در وبسایت دیوار (5 روز پیش)
 در نورآباد - عمران و ساختمانی
4 سال سابقه
در وبسایت دیوار (5 روز پیش)
 در نورآباد
حقوق 6,000,000 - 12,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (5 روز پیش)
 در نورآباد
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
در وبسایت دیوار (6 روز پیش)
 در نورآباد
امکان دورکاری
پروژه‌ای
در وبسایت دیوار (6 روز پیش)
 در نورآباد
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
در تلگرام کانال استخدام مهندسین عمران و نقشه برداری (1 روز پیش)
 در استان فارس
مدرک کارشناسی
در تلگرام استخدام‌های فارس - شیراز (2 روز پیش)
 در استان فارس
مدرک کارشناسی
در تلگرام استخدام‌های فارس - شیراز (2 روز پیش)
 در استان فارس
مدرک کارشناسی
در تلگرام آگهی استخدام فارس و شیراز (2 روز پیش)
 در استان فارس
پروژه‌ای
مدرک کارشناسی
در تلگرام استخدام‌های فارس - شیراز (2 روز پیش)
 در استان فارس
مدرک کارشناسی - دکترا
در وبسایت دیوار (7 روز پیش)
 در نورآباد - عمران و ساختمانی
5 سال سابقه
در تلگرام استخدام‌های فارس - شیراز (2 روز پیش)
 در استان فارس
مدرک کارشناسی
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
چهارشنبه 26 مرداد 1401، ساعت 20:13