چه کاری؟
فارس، فیروزآباد
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در فیروزآباد

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت شیپور (1 روز پیش)
 در فیروزآباد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (3 روز پیش)
آراس
 در فیروزآباد
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
فقط آقا
پروژه‌ای
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (3 روز پیش)
 در فیروزآباد
فقط آقا
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
: دنبال چه کاری میگردی؟
چه کاری؟
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در فیروزآباد
حقوق 9,000,000 تومان
بیمه دارد
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
در وبسایت شیپور (4 روز پیش)
 در فیروزآباد
حقوق 1,000,000 - 2,500,000 تومان
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت دیوار (4 روز پیش)
 در فیروزآباد
بیمه دارد
2 سال سابقه
در وبسایت دیوار (4 روز پیش)
 در فیروزآباد
حقوق 15,000,000 - 18,000,000 تومان
بیمه دارد
امکان دورکاری
10 سال سابقه
در وبسایت دیوار (5 روز پیش)
 در فیروزآباد
حقوق 10 - 10,000,000 تومان
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
در وبسایت شیپور (6 روز پیش)
 در فیروزآباد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت دیوار (6 روز پیش)
 در فیروزآباد
حقوق 4,000,000 - 7,500,000 تومان
بیمه دارد
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
در وبسایت نیازروز (6 روز پیش)
بیتا عزیزی
 در فیروزآباد
فقط خانم
در وبسایت دیوار (6 روز پیش)
 در فیروزآباد
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (6 روز پیش)
 در فیروزآباد
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (6 روز پیش)
 در فیروزآباد
حقوق 7,500,000 - 12,000,000 تومان
بیمه دارد
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
در تلگرام استخدام مهندس صنایع (2 روز پیش)
 در استان فارس
‌تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
در تلگرام کانال استخدام مهندسین عمران و نقشه برداری (2 روز پیش)
 در استان فارس
پروژه‌ای
مدرک کارشناسی
در تلگرام استخدام‌های فارس - شیراز (2 روز پیش)
 در استان فارس
مدرک کارشناسی
در تلگرام استخدام‌های فارس - شیراز (2 روز پیش)
 در استان فارس
🔻استخدام های استان فارس شنبه 15 مرداد ساعت 15:02 ✅استخدام 4 عنوان شغلی در موسسه زبان ایران اروپا از کل کشور ➡️ https://www.e-estekhdam.com/kml6vv 👇🏻 دسترسی به «ای استخدام»: ⬅️ تلگرام سراسری ...
در تلگرام استخدام‌های فارس - شیراز (2 روز پیش)
 در استان فارس
مدرک کارشناسی
در تلگرام استخدام‌های فارس - شیراز (2 روز پیش)
 در استان فارس
مدرک کارشناسی
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
دوشنبه 17 مرداد 1401، ساعت 18:52