چه کاری؟
فارس، فسا
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در فسا

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در فسا
امکان دورکاری
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در فسا
راننده نیسان حداقل دارای مدرک دیپلم حقوق ماهیانه کف 5 ملیون کاری متعهد جهت کار در شرکت پخش دارای ضامن معتبر
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در فسا
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
: اگر بخوای بین همه‌ی آگهی‌های استخدام ایران جستجو کنی، چنتا از نزدیکترین جستجوهات کدوماس؟
 یکی اضافه کن
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در فسا
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در فسا
نیمه‌وقت
در وبسایت شیپور (2 روز پیش)
 در فسا
حقوق 1,000,000 - 2,500,000 تومان
فقط خانم
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در فسا
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در فسا
نیازمند کارگر جهت کارواش باحقوق و مزایای کافی ترجیحا حرفه ای حقوق نقد
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در فسا
امکان دورکاری
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در فسا
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در فسا
1 سال سابقه
در وبسایت شیپور (3 روز پیش)
 در فسا
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (3 روز پیش)
 در فسا
فقط آقا
مدرک دیپلم
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در فسا
حقوق 2,000,000 - 6,000,000 تومان
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (4 روز پیش)
 در فسا
حقوق 2,500,000 - 4,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (4 روز پیش)
 در فسا
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (4 روز پیش)
 در فسا
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (4 روز پیش)
 در فسا
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (4 روز پیش)
 در فسا
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (5 روز پیش)
 در فسا
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
چهارشنبه 26 مرداد 1401، ساعت 20:32