چه کاری؟
فارس، فسا
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
نمایش نتایج

استخدام در فسا

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (1 روز پیش)
 در فسا
حقوق 2,500,000 - 3,500,000 تومان
تمام‌وقت
مدرک کاردانی
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در فسا
حقوق 15 - 25 تومان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در فسا
نیمه‌وقت

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در فسا
حقوق 3 - 4 تومان
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در فسا
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در فسا
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در فسا
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در فسا
امکان دورکاری
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در فسا
حقوق 75 - 9 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
3 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در فسا
حقوق 4 - 6 تومان
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در فسا
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در فسا
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در فسا
حقوق 12 - 15 تومان
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در فسا
سایر
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (4 روز پیش)
 در فسا
فقط آقا
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در فسا
تمام‌وقت
jobvision.irدر وبسایت جاب ویژن  (4 روز پیش)
 در فسا
امکان دورکاری
تمام‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (5 روز پیش)
مسعود ملکی
 در فسا
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در فسا
حقوق 5 - 12 تومان
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در فسا
حقوق 4 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
پنج‌شنبه 11 خرداد 1402، ساعت 16:45