چه کاری؟
فارس، زرقان
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

آگهی استخدام در زرقان

در کارپیشه  
شخصی
 در سراسر کشور
حقوق 500,000 - 1,000,000 تومان
تمام‌وقت - دورکاری
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
در کارپیشه  
بیوتی ژن
 در سراسر کشور
تمام‌وقت
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
در کارپیشه  
آموزش زبان عربی فصیح / گویش عراقی پویا
 در سراسر کشور
تمام‌وقت
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در زرقان
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در زرقان
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در زرقان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در زرقان
بیمه دارد
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در زرقان
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در زرقان
حقوق 3 - 5 تومان
نیمه‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (4 روز پیش)
 در زرقان
امکان دورکاری
فقط خانم
کاراموزی
مدرک دیپلم
در کارپیشه  
شرکت هوشمند هدف ویرا
 در سراسر کشور
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
2 سال سابقه
استخدام 4 نفر
از 18 تا 40 ساله
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در زرقان
حقوق 75 - 9 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در زرقان
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در زرقان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در زرقان
بیمه دارد
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در زرقان
نیمه‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در زرقان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در زرقان
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در زرقان
حقوق 9 - 12 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در زرقان
بیمه دارد
تمام وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در زرقان
بیمه دارد
سایر
1 سال سابقه
app.cafeprozhe.comدر وبسایت کافه پروژه  (چند لحظه پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 100,000 - 300,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه ای
app.cafeprozhe.comدر وبسایت کافه پروژه  (چند لحظه پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 100,000 - 350,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه ای
app.cafeprozhe.comدر وبسایت کافه پروژه  (چند لحظه پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 100,000 - 300,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه ای
مشاهده نتایج بیشتر
یک‌شنبه 19 آذر 1402، ساعت 01:20