چه کاری؟
سیستان و بلوچستان، چابهار
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در چابهار

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در چابهار - عمران و ساختمانی
‌تمام‌وقت
7 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در چابهار - عمران و ساختمانی
حقوق 12,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در چابهار
حقوق 6,000,000 - 9,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در چابهار
حقوق 4,000,000 - 7,500,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در چابهار
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
5 سال سابقه
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در چابهار
حقوق 3,000,000 - 7,500,000 تومان
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در چابهار
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در چابهار
به یک نفر بابت نظافت راپله وپارگینگ احتیاج داریم
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در چابهار
نیازمند یک نفر نیروی کاری و متعهد در فست فود (ساندویچ) با حقوق و مزایای مناسب جهت کار در شیفت شب.
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در چابهار
حقوق 2,500,000 تومان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (4 روز پیش)
 در چابهار
حقوق 3,000,000 - 5,000,000 تومان
بیمه دارد
در وبسایت دیوار (4 روز پیش)
 در چابهار - عمران و ساختمانی
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
10 سال سابقه
در وبسایت دیوار (4 روز پیش)
 در چابهار
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (4 روز پیش)
 در چابهار
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (4 روز پیش)
 در چابهار
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (4 روز پیش)
 در چابهار
حقوق 4,000,000 - 5,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (4 روز پیش)
 در چابهار
حقوق 2,000,000 تومان
در وبسایت دیوار (5 روز پیش)
 در چابهار
حقوق 3,000,000 - 4,000,000 تومان
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (5 روز پیش)
 در چابهار - عمران و ساختمانی
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (5 روز پیش)
 در چابهار
پروژه‌ای
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
دوشنبه 11 مهر 1401، ساعت 06:08