چه کاری؟
سیستان و بلوچستان، ایرانشهر
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در ایرانشهر
پروژه‌ای
4 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در ایرانشهر
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در ایرانشهر
حقوق 3 - 4 تومان
تمام‌وقت
1 سال سابقه

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در ایرانشهر
حقوق 3 تومان
نیمه‌وقت
jobvision.irدر وبسایت جاب ویژن  (چند ساعت پیش)
 در ایرانشهر
تمام‌وقت - نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در ایرانشهر
حقوق 2 - 9 تومان
نیمه‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (1 روز پیش)
 در ایرانشهر
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در ایرانشهر
حقوق 4 تومان
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در ایرانشهر
نیازمند اکیب ارماتور بند واسه کار دستمزدی یا روز مزد
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در ایرانشهر
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در ایرانشهر
حقوق 2 - 5 تومان
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در ایرانشهر
حقوق 5 - 6 تومان
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در ایرانشهر
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در ایرانشهر
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (2 روز پیش)
 در ایرانشهر
حقوق 8,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (2 روز پیش)
 در ایرانشهر
حقوق 8,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در ایرانشهر
کاشیکار ماهر بصورت اکیپ حدود دوهزار متر کاشی و سرامیک کاری ۱- مهارت و تجربه در نصب کاشی بصورت چسبی ۲- منظم و‌متعهد به کار ۳- داشتن تجهیزات مناسب جهت اجرای کار دقیق
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در ایرانشهر
حقوق 2 - 25 تومان
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در ایرانشهر
تمام‌وقت
3 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در ایرانشهر
بیمه دارد
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
سه‌شنبه 9 خرداد 1402، ساعت 23:10