چه کاری؟
سمنان، شاهرود
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
نمایش نتایج

استخدام در شاهرود

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در شاهرود
حقوق 12 - 18 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در شاهرود
حقوق 12 - 15 تومان
پروژه‌ای
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در شاهرود
حقوق 6 - 75 تومان
تمام‌وقت

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در شاهرود
حقوق 75 - 9 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در شاهرود
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در شاهرود
به تعدادی نیروی کار ماهر برای حفاری چاله ۱/۵ متری نیازمندیم .تعداد ۱۰۰ عدد . محدوده میامی (فوری)
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در شاهرود
بیمه دارد
تمام‌وقت
jobs.niazerooz.comدر وبسایت نیازروز  (1 روز پیش)
شرکت آجر سفال ایتال
 در شاهرود
فقط آقا
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در شاهرود
حقوق 2 - 25 تومان
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در شاهرود
حقوق 1 - 15 تومان
امکان دورکاری
تمام‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (1 روز پیش)
 در شاهرود
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (1 روز پیش)
 در شاهرود
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در شاهرود
حقوق 2 تومان
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در شاهرود
حقوق 4 - 6 تومان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
jobvision.irدر وبسایت جاب ویژن  (1 روز پیش)
 در شاهرود
امکان دورکاری
پروژه‌ای
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در شاهرود
حقوق 45 - 55 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (1 روز پیش)
 در شاهرود
فقط آقا
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
www.niazchi.comدر وبسایت نیازچی  (2 روز پیش)
 در شاهرود - خیابان پیشوا
بیمه دارد
فقط خانم
قراردادی
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (2 روز پیش)
 در شاهرود
حقوق 1,000,000 - 2,500,000 تومان
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک کاردانی
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در شاهرود
حقوق 3 - 4 تومان
نیمه‌وقت
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
پنج‌شنبه 11 خرداد 1402، ساعت 16:17