چه کاری؟
سمنان، شاهرود
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در شاهرود

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در شاهرود
حقوق 8,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
نوروزی
 در شاهرود
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در شاهرود
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
: اگر بخوای بین همه‌ی آگهی‌های استخدام ایران جستجو کنی، چنتا از نزدیکترین جستجوهات کدوماس؟
 یکی اضافه کن
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در شاهرود
حقوق 2,000,000 تومان
نیمه‌وقت
2 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (چند ساعت پیش)
کارگستر
 در شاهرود
فقط آقا
نیمه‌وقت
در وبسایت وزارت کار (چند ساعت پیش)
کارگستر
 در شاهرود
فقط خانم
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در شاهرود
بیمه دارد
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
سهراب کلهری
 در شاهرود
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در شاهرود
سیخ شستن ظرف ونظافت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در شاهرود
بیمه دارد
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در شاهرود
حقوق 7,500,000 - 9,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
3 سال سابقه
در وبسایت شیپور (1 روز پیش)
حسین اشرفی
 در شاهرود
که باهم کار کنیم مغازه از من سرمایه هم شریک باهم درضمن اجاره مغازه هم نمیخواد بدین
در وبسایت وزارت کار (1 روز پیش)
نیک اندیشان نیرو گستر
 در شاهرود
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
فقط آقا
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در شاهرود
راننده وانت مزدا دوکابین جهت کار در قرارداد
در وبسایت وزارت کار (1 روز پیش)
نیک اندیشان نیرو گستر
 در شاهرود
حقوق 5,000,000 تومان
فقط آقا
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (1 روز پیش)
نیک اندیشان نیرو گستر
 در شاهرود
فقط خانم
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (1 روز پیش)
نیک اندیشان نیرو گستر
 در شاهرود
فقط خانم
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (1 روز پیش)
نیک اندیشان نیرو گستر
 در شاهرود
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
فقط آقا
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (1 روز پیش)
نیک اندیشان نیرو گستر
 در شاهرود
فقط آقا
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در شاهرود
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
چهارشنبه 26 مرداد 1401، ساعت 19:22