چه کاری؟
سمنان، دامغان
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در دامغان

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در دامغان
حقوق 7,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در دامغان
بیمه دارد
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در دامغان
امکان دورکاری
نیمه‌وقت

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

در وبسایت وزارت کار (چند ساعت پیش)
 در دامغان
حقوق 6,000,000 تومان
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در دامغان
حقوق 2,500,000 - 3,000,000 تومان
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در دامغان
متقاضی چند سواری و مینی بوس برای سرویس دبیرستان هستیم.
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در دامغان
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در دامغان
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در دامغان
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
در وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در دامغان
نیمه‌وقت
در وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در دامغان
پروژه‌ای
در وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در دامغان
نیمه‌وقت
در وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در دامغان
در وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در دامغان
حقوق 6,000,000 تومان
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در دامغان
در وبسایت نیازروز (4 روز پیش)
شمشیریان
 در دامغان
مژده مژده برای خانم های خانه دار و آقایان بیکار و حتی دانشجویان جهت انجام پروسه تبلیغاتی به افرادی خلاق و با انگیزه با هر رده سنی و تحصیلی ؛آقا و خانم از سراسر کشور نیازمندیم نوع کار مدیریتی و پاسخگ...
در وبسایت وزارت کار (5 روز پیش)
 در دامغان
در وبسایت وزارت کار (5 روز پیش)
 در دامغان
در وبسایت وزارت کار (5 روز پیش)
 در دامغان
در وبسایت وزارت کار (5 روز پیش)
 در دامغان
حقوق 6,000,000 تومان
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
دوشنبه 11 مهر 1401، ساعت 03:58