چه کاری؟
زنجان، چورزق
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در چورزق

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در تلگرام کاریابی رستم خانی (2 روز پیش)
 در استان زنجان
به تعدادی خانم مجرد در مهد کودک برای کار مربی و کمک مربی نیازمندیم . ساعت کاری مهد کودک : از ساعت 7 تا 3 میباشد. شماره تماس : 0****
در تلگرام کاریابی رستم خانی (2 روز پیش)
 در استان زنجان
به دو نفر خانم جهت همکاری در یک فروشگاه معتبر با حقوق 6 الی 9 میلیون + بیمه تامین اجتماعی نیازمندیم. 0****
در تلگرام کاریابی رستم خانی (2 روز پیش)
 در استان زنجان
به چند نفر چرخکار ماهر خانم برای کار در تولیدی مانتو نیازمندیم . با بیمه و حقوق مکفی 0****
: اگر بخوای بین همه‌ی آگهی‌های استخدام ایران جستجو کنی، چنتا از نزدیکترین جستجوهات کدوماس؟
نیروی کار خانم جهت
فروشنده خانم نیمه وقت
نیروی خانم جهت کار
خانم
پرستار سالمند
بیشتر
 یکی اضافه کن
در تلگرام کاریابی رستم خانی (2 روز پیش)
 در استان زنجان
مدرک کارشناسی
در تلگرام کاریابی رستم خانی (2 روز پیش)
 در استان زنجان
به دو نفر خانم جهت همکاری در یک فروشگاه معتبر با حقوق 6 الی 9 میلیون + بیمه تامین اجتماعی نیازمندیم. 0****
در تلگرام کاریابی رستم خانی (2 روز پیش)
 در استان زنجان
به چند نفر چرخکار ماهر خانم برای کار در تولیدی مانتو نیازمندیم . با بیمه و حقوق مکفی 0****
در تلگرام کاریابی رستم خانی (3 روز پیش)
 در استان زنجان
به تعدادی خانم مجرد در مهد کودک برای کار مربی و کمک مربی نیازمندیم . ساعت کاری مهد کودک : از ساعت 7 تا 3 میباشد. شماره تماس : 0****
در تلگرام کاریابی رستم خانی (3 روز پیش)
 در استان زنجان
مدرک کارشناسی
در تلگرام کاریابی رستم خانی (4 روز پیش)
 در استان زنجان
مدرک کارشناسی
در وبسایت کافه پروژه (همین الان)
 در سراسر کشور
حقوق 100,000 - 300,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه ای
در وبسایت کافه پروژه (چند لحظه پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 100,000 - 300,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه ای
در وبسایت کافه پروژه (چند لحظه پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 100,000 - 300,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه ای
در وبسایت کافه پروژه (چند لحظه پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 100,000 - 300,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه ای
در وبسایت کافه پروژه (چند لحظه پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 300,000 - 700,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه ای
در وبسایت کافه پروژه (چند لحظه پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 100,000 - 300,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه ای
در وبسایت کافه پروژه (چند لحظه پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 100,000 - 300,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه ای
در وبسایت کافه پروژه (چند لحظه پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 100,000 - 200,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه ای
در وبسایت کافه پروژه (چند لحظه پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 100,000 - 300,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه ای
در وبسایت کافه پروژه (چند لحظه پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 100,000 - 300,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه ای
در وبسایت کافه پروژه (چند لحظه پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 100,000 - 300,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه ای
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
چهارشنبه 26 مرداد 1401، ساعت 20:02