چه کاری؟
زنجان، خرمدره
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در خرمدره

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در کارپیشه  (سه‌شنبه 28 دی 1400)
بیمه سامان نمایندگی 1166
 در سراسر کشور
امکان دورکاری
تمام‌وقت - پاره‌وقت
مدرک دیپلم
بدون نیاز به سابقه
استخدام 200 نفر
از 25 تا 45 ساله
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
در کارپیشه  (پنج‌شنبه 28 مرداد 1400)
شرکت آینوتی
 در سراسر کشور
حقوق 1,000,000,000 تومان
امکان دورکاری
پاره‌وقت - دورکاری
استخدام 6 نفر
از 15 تا 60 ساله
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در خرمدره
فقط خانم
مدرک دیپلم

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در خرمدره
فقط خانم
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (2 روز پیش)
karmi
 در خرمدره
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (2 روز پیش)
 در خرمدره
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در خرمدره
حقوق 2,000,000 تومان
1 سال سابقه
در وبسایت شیپور (3 روز پیش)
 در خرمدره
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
فقط خانم
نیمه‌وقت
در وبسایت شیپور (4 روز پیش)
 در خرمدره
فقط خانم
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت دیوار (4 روز پیش)
 در خرمدره
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت شیپور (4 روز پیش)
محرمی
 در خرمدره
حقوق 1,000,000 - 2,500,000 تومان
امکان دورکاری
فقط خانم
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (4 روز پیش)
 در خرمدره
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
پروژه‌ای
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (5 روز پیش)
masoud
 در خرمدره
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (5 روز پیش)
 در خرمدره
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (6 روز پیش)
 در خرمدره
حقوق 8,000,000 تومان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت دیوار (6 روز پیش)
 در خرمدره
حقوق 2,500,000 - 3,000,000 تومان
در وبسایت شیپور (6 روز پیش)
H.REZA
 در خرمدره
فقط خانم
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (6 روز پیش)
محمد رضا
 در خرمدره
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (7 روز پیش)
ســلــطـان غـــــم
 در خرمدره
حقوق 8,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (7 روز پیش)
محمد
 در خرمدره
حقوق 8,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت وزارت کار (7 روز پیش)
 در خرمدره - خرمدره
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (7 روز پیش)
 در خرمدره - خرمدره
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
پنج‌شنبه 10 آذر 1401، ساعت 00:19