بافنده تابلو فرش
استان خوزستان
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

آگهی استخدام بافنده تابلو فرش در استان خوزستان

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

پنج‌شنبه 16 آذر 1402، ساعت 14:00