چه کاری؟
خوزستان، شوشتر
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در شوشتر

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در شوشتر
حقوق 4,000,000 تومان
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در شوشتر
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در شوشتر
نیمه‌وقت

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در شوشتر
امکان دورکاری
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در شوشتر
امکان دورکاری
پروژه‌ای
2 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در شوشتر
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در شوشتر
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در شوشتر
بیمه دارد
نیمه‌وقت
2 سال سابقه
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در شوشتر
حقوق 2,000,000 - 2,500,000 تومان
امکان دورکاری
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در شوشتر
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در شوشتر
چند نفر خانم و آقا که اهل کار کردن هستند و دنبال درآمد بیشترند با شرایط زیر بهمون پیام بدن ... _ آموزش پذیر بودن ←صفر تا صد کار آموزش داده میشه _ زمان کاری دست خودتون هست _ حداقل برای شروع بتونید 6...
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در شوشتر
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در شوشتر
حقوق 3,000,000 - 4,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در شوشتر
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در شوشتر
حقوق 2,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در شوشتر
نیمه‌وقت
7 سال سابقه
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در شوشتر
باسلام نیازمند شاگرد(کارگر) آقا جهت کار در کارگاه رنگ چوب هستم تایم 8.30صبح تا 17.30 عصر تسویه 15روزه بصورت روز مزد بیمه ندارد کار دائمی
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در شوشتر
حقوق 9,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در شوشتر
نیمه‌وقت
2 سال سابقه
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در شوشتر
1 سال سابقه
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
دوشنبه 11 مهر 1401، ساعت 21:22