چه کاری؟
خوزستان، رامشیر
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در رامشیر

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت شیپور (3 روز پیش)
 در رامشیر
حقوق 8,000,000 تومان
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت دیوار (4 روز پیش)
 در رامشیر
حقوق 2,000,000 - 15,000,000 تومان
بیمه دارد
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (5 روز پیش)
 در رامشیر
بیمه دارد
امکان دورکاری

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

در وبسایت دیوار (5 روز پیش)
 در رامشیر
بیمه دارد
نیمه‌وقت
در وبسایت جاب ویژن (5 روز پیش)
بوعلی، کیمیا، سینره، سودا، رویسا، ژوتن و ...
 در رامشیر
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت - نیمه‌وقت
مدرک کارشناسی
در وبسایت دیوار (6 روز پیش)
 در رامشیر
حقوق 3,000,000 - 7,500,000 تومان
بیمه دارد
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (6 روز پیش)
 در رامشیر
حقوق 2,000,000 - 5,000,000 تومان
بیمه دارد
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
در تلگرام استخدام‌های خوزستان - اهواز (3 روز پیش)
 در استان خوزستان
مدرک کارشناسی
در تلگرام استخدام‌های خوزستان - اهواز (3 روز پیش)
 در استان خوزستان
‌تمام‌وقت - پروژه‌ای
مدرک کارشناسی
در تلگرام استخدام‌های خوزستان - اهواز (3 روز پیش)
 در استان خوزستان
‌تمام‌وقت
در تلگرام استخدام‌های خوزستان - اهواز (3 روز پیش)
 در استان خوزستان
‌تمام‌وقت
در تلگرام استخدام‌های خوزستان - اهواز (3 روز پیش)
 در استان خوزستان
مدرک کارشناسی
در تلگرام استخدام‌های خوزستان - اهواز (3 روز پیش)
 در استان خوزستان
‌تمام‌وقت - نیمه‌وقت
در تلگرام استخدام‌های خوزستان - اهواز (3 روز پیش)
 در استان خوزستان
‌تمام‌وقت
در تلگرام استخدام‌های خوزستان - اهواز (3 روز پیش)
 در استان خوزستان
مدرک کارشناسی - دکترا
در تلگرام استخدام‌های خوزستان - اهواز (3 روز پیش)
 در استان خوزستان
‌تمام‌وقت - کاراموزی
در تلگرام استخدام‌های خوزستان - اهواز (3 روز پیش)
 در استان خوزستان
‌تمام‌وقت
در تلگرام استخدام‌های خوزستان - اهواز (3 روز پیش)
 در استان خوزستان
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
در تلگرام استخدام‌های خوزستان - اهواز (3 روز پیش)
 در استان خوزستان
‌تمام‌وقت
در تلگرام استخدام‌های خوزستان - اهواز (3 روز پیش)
 در استان خوزستان
‌تمام‌وقت
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
سه‌شنبه 15 آذر 1401، ساعت 08:15