چه کاری؟
خوزستان، دزفول
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در دزفول

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در دزفول
بیمه دارد
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در دزفول
بیمه دارد
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در دزفول
نیمه‌وقت

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در دزفول
مدرک دیپلم
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در دزفول
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در دزفول
بیمه دارد
توافقی
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در دزفول - عمران و ساختمانی
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در دزفول
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در دزفول
نیمه‌وقت
2 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در دزفول
حقوق 2,000,000 - 3,000,000 تومان
بیمه دارد
تمام وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در دزفول
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در دزفول
حقوق 2,500,000 - 3,000,000 تومان
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در دزفول
‌تمام‌وقت
3 سال سابقه
در وبسایت جاب ویژن (چند ساعت پیش)
 در دزفول
‌تمام‌وقت
در وبسایت جاب ویژن (چند ساعت پیش)
 در دزفول
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در دزفول
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
4 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در دزفول
حقوق 4,000,000 تومان
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در دزفول
حقوق 6,000,000 - 7,500,000 تومان
پروژه‌ای
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در دزفول
حقوق 4,000,000 - 7,500,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه‌ای
2 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در دزفول
نیمه‌وقت
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
سه‌شنبه 15 آذر 1401، ساعت 08:19