چه کاری؟
خوزستان، بهبهان
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در بهبهان

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت وزارت کار (چند لحظه پیش)
 در بهبهان
بیمه دارد
فقط آقا
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (چند لحظه پیش)
 در بهبهان
بیمه دارد
فقط آقا
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (چند لحظه پیش)
 در بهبهان
بیمه دارد
فقط آقا
1 سال سابقه

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

در وبسایت وزارت کار (چند لحظه پیش)
 در بهبهان
بیمه دارد
فقط آقا
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بهبهان
حقوق 5,000,000 - 12,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بهبهان
سلام جهت تکمیل کادر فروش نیازمند یک نفر آقا جهت کار در فروشگاه کامپیوتر هستیم شرایط : آشنایی مقدماتی با کامپیوتر سن : 15 الی 25 میزان ساعت کارکرد در روز : 5 ساعت دریافتی ماهیانه : 800.000 آدرس ...
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بهبهان
بیمه دارد
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بهبهان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بهبهان
حقوق 1,500 - 2,000,000 تومان
نیمه‌وقت
2 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بهبهان
بیمه دارد
پروژه‌ای
10 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بهبهان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بهبهان
حقوق 3,000,000 تومان
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بهبهان
حقوق 7,500,000 - 15,000,000 تومان
بیمه دارد
10 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بهبهان
حقوق 700,000 تومان
نیمه‌وقت
3 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بهبهان
بیمه دارد
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بهبهان
امکان دورکاری
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بهبهان
تامین سرمایه ی آزاد با تضمین (طلا)
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بهبهان
کاراموزی
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بهبهان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بهبهان
حقوق 2,000,000 - 3,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
سه‌شنبه 15 آذر 1401، ساعت 07:39