چه کاری؟
خوزستان، ایذه
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در ایذه

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در ایذه
حقوق 1,500,000 تومان
امکان دورکاری
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در ایذه
امکان دورکاری
سایر
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در ایذه
حقوق 800 تومان
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
: دنبال چه کاری میگردی؟
چه کاری؟
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در ایذه
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در ایذه
حقوق 2,000,000 - 3,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در ایذه
پروژه‌ای
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در ایذه
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در ایذه
امکان دورکاری
در وبسایت شیپور (2 روز پیش)
 در ایذه
حقوق 8,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در ایذه - عمران و ساختمانی
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در ایذه
حقوق 7,500,000 - 15,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در ایذه - عمران و ساختمانی
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت شیپور (3 روز پیش)
 در ایذه
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در ایذه
بیمه دارد
امکان دورکاری
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در ایذه
بیمه دارد
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در ایذه
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در ایذه
امکان دورکاری
توافقی
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (4 روز پیش)
 در ایذه
بیمه دارد
امکان دورکاری
در وبسایت دیوار (4 روز پیش)
 در ایذه
به یک نظافتچی جهت انجام امور نظافت منزل نیازمندم
در وبسایت دیوار (4 روز پیش)
 در ایذه
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
دوشنبه 24 مرداد 1401، ساعت 07:21