بافنده تابلو فرش
استان خراسان رضوی
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

آگهی استخدام بافنده تابلو فرش در استان خراسان رضوی

divar.irدر وبسایت دیوار  (شنبه 27 آذر 1400)

چرخکار

(منقضی شده)
 در مشهد - محله پایین خیابان
بدون نیاز به سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (دوشنبه 22 آذر 1400)

بافنده تابلو فرش میخواهیم

(منقضی شده)
 در سراسر کشور
بدون نیاز به سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (دوشنبه 15 آذر 1400)

کار در منزل،بافنده تابلوفرش

(منقضی شده)
 در سراسر کشور
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (چهارشنبه 26 آبان 1400)

استخدام بافنده تابلو فرش

(منقضی شده)
 در سراسر کشور
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (جمعه 29 مرداد 1400)

استخدام بافنده تابلو فرش

(منقضی شده)
 در سراسر کشور
بدون نیاز به سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چهارشنبه 13 مرداد 1400)

نیازمندتعدادی بافنده دستمزدعالی بخصوص بیله سوار

(منقضی شده)
 در سراسر کشور
بدون نیاز به سابقه
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (جمعه 8 مرداد 1400)

بافنده تابلو فرش نیازمندم

(منقضی شده)
 در مشهد - آبکوه
بدون نیاز به سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (شنبه 2 مرداد 1400)

به تعدادی بافنده نیازمنیم با دستمزد وانعام

(منقضی شده)
 در سراسر کشور
بدون نیاز به سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (سه‌شنبه 22 تیر 1400)

کاردرمنزل بافنده تابلو فرش

(منقضی شده)
 در سراسر کشور
بدون نیاز به سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (سه‌شنبه 22 تیر 1400)

کاردرمنزل بافنده تابلو فرش

(منقضی شده)
 در سراسر کشور
بدون نیاز به سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (پنج‌شنبه 17 تیر 1400)

بافنده

(منقضی شده)
 در مشهد - ابوطالب
بدون نیاز به سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (یک‌شنبه 6 تیر 1400)

استخدام بافنده تابلو فرش بافت حرفه ای با حقوق

(منقضی شده)
 در مشهد - گاز
بدون نیاز به سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چهارشنبه 19 خرداد 1400)

بافنده تابلو فرش

(منقضی شده)
 در سراسر کشور
بدون نیاز به سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (شنبه 18 اردیبهشت 1400)

بافنده تابلو فرش دستمزدی

(منقضی شده)
 در سراسر کشور
divar.irدر وبسایت دیوار  (جمعه 17 اردیبهشت 1400)

استخدام بافنده تابلوفرش باف حرفه ای با حقوق

(منقضی شده)
 در مشهد - گاز
اینجانب تولید کننده فرش و تابلو فرش دست بافت میباشم به تعدادی بافنده تابلو فرش بافت که در زمینه بافت
divar.irدر وبسایت دیوار  (سه‌شنبه 7 اردیبهشت 1400)

استخدام بافنده تابلوفرش باف حرفه ای با حقوق

(منقضی شده)
 در مشهد - هاشمیه
اینجانب تولید کننده فرش و تابلو فرش دستباف میباشم به تعدادی بافنده تابلو فرش باف که در زمینه بافت تابلو
divar.irدر وبسایت دیوار  (پنج‌شنبه 26 فروردین 1400)

به تعدادی بافنده تابلو فرش تیزدست نیازمندیم

(منقضی شده)
 در سراسر کشور
divar.irدر وبسایت دیوار  (چهارشنبه 25 فروردین 1400)

استخدام بافنده تابلو فرش باف حرفه ای

(منقضی شده)
 در مشهد - هاشمیه
اینجانب تولید کننده فرش و تابلو فرش دستباف میباشم به تعدادی بافنده تابلو فرش باف که در زمینه بافت تابلو
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (سه‌شنبه 23 دی 1399)

نیازمندخانم بافنده تابلو فرش حرفه ای

(منقضی شده)
 در مشهد - آزادشهر
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (شنبه 13 دی 1399)

نیازمند بافنده تابلو فرش

(منقضی شده)
 در مشهد - امام رضا
پنج‌شنبه 16 آذر 1402، ساعت 22:35