چه کاری؟
خراسان رضوی، چناران
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در چناران

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در چناران
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در چناران
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (چند ساعت پیش)
 در چناران
حقوق 6,000,000 تومان

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

در وبسایت وزارت کار (چند ساعت پیش)
 در چناران
حقوق 6,000,000 تومان
در وبسایت وزارت کار (چند ساعت پیش)
 در چناران
حقوق 6,000,000 تومان
در وبسایت وزارت کار (چند ساعت پیش)
 در چناران
حقوق 5,000,000 تومان
در وبسایت وزارت کار (چند ساعت پیش)
 در چناران
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
در وبسایت وزارت کار (چند ساعت پیش)
 در چناران
حقوق 5,000,000 تومان
در وبسایت وزارت کار (چند ساعت پیش)
 در چناران
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (چند ساعت پیش)
 در چناران
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (چند ساعت پیش)
 در چناران
حقوق 5,000,000 تومان
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (چند ساعت پیش)
 در چناران
حقوق 5,000,000 تومان
در وبسایت وزارت کار (چند ساعت پیش)
 در چناران
حقوق 5,000,000 تومان
در وبسایت وزارت کار (چند ساعت پیش)
 در چناران
حقوق 6,000,000 تومان
در وبسایت وزارت کار (چند ساعت پیش)
 در چناران
حقوق 6,000,000 تومان
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در چناران
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در چناران
‌تمام‌وقت
3 سال سابقه
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در چناران
حقوق 1,800 - 2,800 تومان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 روز پیش)
 در چناران
بیمه و ساعات کاری اداری
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در چناران
از گلبهار و چناران جهت کار در آزمایشگاه طبی جهت نمونه گیری و پذیرش اگر تجربه کار در تزریقات و تزریق وریدی داشته باشید هم مناسب این کار خواهید بود
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
سه‌شنبه 12 مهر 1401، ساعت 03:59