چه کاری؟
خراسان رضوی، نیشابور
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در نیشابور

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در نیشابور
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در نیشابور - عمران و ساختمانی
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در نیشابور
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در نیشابور
به یک پرستار جهت نگهداری از خانم سالمند نیازمندیم شیفت صبح و عصر با حقوق خوب و مزایا در صورت نیاز خانه هم داده میشود ....
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در نیشابور
حقوق 3,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در نیشابور
حقوق 2,500,000 تومان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در نیشابور
حقوق 2,200,000 - 3,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در نیشابور
حقوق 3,500,000 - 4,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در نیشابور
امکان دورکاری
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در نیشابور
حقوق 3,000,000 - 4,000,000 تومان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در نیشابور
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در نیشابور
به یک همکار جهت کار در سوپر مارکت نیازمندیم
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در نیشابور
امکان دورکاری
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در نیشابور
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در نیشابور
حقوق 1 - 3,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در نیشابور
حقوق 8,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در نیشابور
حقوق 2,000,000 - 5,000,000 تومان
بیمه دارد
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در نیشابور
کار آسان سن 15 .16 تسویه هفتگی تماس بگیرید.
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در نیشابور
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در نیشابور
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
سه‌شنبه 12 مهر 1401، ساعت 03:41