چه کاری؟
خراسان رضوی، نیشابور
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در نیشابور

تنظیمات گوش‌به‌زنگ
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در نیشابور
حقوق 5,000,000 - 6,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در نیشابور
حقوق 3,000,000 - 5,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در نیشابور
‌تمام‌وقت
با جواب به چند سوال ساده، « موتور جستجوی هوشمند کارپیشه» خودش رو تنظیم می‌کنه که آگهی‌های مناسب رو برات پیدا و ارسال کنه.
: اول بگو دنبال چه کاری میگردی؟
چه کاری؟
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در نیشابور
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
3 سال سابقه
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در نیشابور
حقوق 1,000 تومان
نیمه‌وقت
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در نیشابور
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در نیشابور
‌تمام‌وقت
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در نیشابور
کاراموزی
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در نیشابور
به چند سرمایه گذار برای تولید وسایل منزل دکوری و تزئینات فلزی ساخت دستگاه های صنعتی و برای نمایشگاه زدن مجسمه وتابلو فلزی وکارهای هنری
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در نیشابور
امکان دورکاری
1 سال سابقه
چند ساعت پیشدر وبسایت استخدام و کاریابی
 در استان خراسان رضوی
مدرک کارشناسی - دکترا
چند ساعت پیشدر وبسایت استخدام و کاریابی
 در استان خراسان رضوی
مدرک کارشناسی - دکترا
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در نیشابور
نیمه‌وقت
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در نیشابور
بیمه دارد
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در نیشابور
حقوق 2,500,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در نیشابور
‌تمام‌وقت
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در نیشابور - عمران و ساختمانی
1 سال سابقه
چند ساعت پیشدر وبسایت نیازروز
کاریابی بین المللی خیام
 در نیشابور
فقط آقا
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در نیشابور
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در نیشابور
حقوق 2,500,000 - 4,000,000 تومان
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
پنج‌شنبه 5 خرداد 1401، ساعت 11:13