چه کاری؟

کجا؟

شهر، استان
خراسان رضوی، مشهد

1 آگهی استخدام استخدام نیروی خانم آشنا به نرم افزار حسابداری در مشهد در خراسان رضوی،مشهد

2 هفته پیش ایران استخدام
خراسان رضوی، مشهد
فروشگاه دلاوران واقع در محدوده الهیه مشهد جهت تکمیل کارد خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است: ردیف عنوان شغلی توضیحان 1 نیروی جهت صندوقداری و چیدمان جنسیت: خانم تعداد: 2 نفر 2 نیروی جهت حسابدرای ج...