چه کاری؟
خراسان رضوی، قوچان
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در قوچان

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در قوچان - عمران و ساختمانی
‌تمام‌وقت
3 سال سابقه
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در قوچان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در قوچان
1 سال سابقه

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در قوچان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در قوچان
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در قوچان
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در قوچان
حقوق 4,000,000 - 6,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در قوچان
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
3 سال سابقه
در وبسایت جاب ویژن (2 روز پیش)
 در قوچان
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در قوچان
نیمه‌وقت
2 سال سابقه
در وبسایت دیوار (4 روز پیش)
 در قوچان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (5 روز پیش)
 در قوچان
‌تمام‌وقت
در وبسایت شیپور (6 روز پیش)
رضا شریفی
 در قوچان
حقوق 1,000,000 - 2,500,000 تومان
فقط آقا
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت دیوار (6 روز پیش)
 در قوچان
حقوق 5,000,000 - 12,000,000 تومان
بیمه دارد
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
در تلگرام کاریابی آرمان توس (چند ساعت پیش)
 در استان خراسان رضوی
مدرک دیپلم - کاردانی
در تلگرام کاریابی آرمان توس (چند ساعت پیش)
 در استان خراسان رضوی
مدرک دیپلم - کاردانی
در تلگرام کاریابی آرمان توس (چند ساعت پیش)
 در استان خراسان رضوی
مدرک دیپلم - کاردانی
در تلگرام کاریابی آرمان توس (چند ساعت پیش)
 در استان خراسان رضوی
مدرک دیپلم
در تلگرام کاریابی آرمان توس (چند ساعت پیش)
 در استان خراسان رضوی
مدرک دیپلم
در تلگرام کاریابی آرمان توس (چند ساعت پیش)
 در استان خراسان رضوی
مدرک دیپلم - دکترا
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
دوشنبه 11 مهر 1401، ساعت 20:24