چه کاری؟
خراسان رضوی، طرقبه
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
نمایش نتایج

استخدام در طرقبه

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در طرقبه
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در طرقبه
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در طرقبه
حقوق 9 - 10 تومان
تمام‌وقت
8 سال سابقه

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در طرقبه
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در طرقبه
حقوق 5 - 75 تومان
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در طرقبه
حقوق 7 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در طرقبه
پروژه‌ای
3 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در طرقبه
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در طرقبه
حقوق 3 - 5 تومان
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در طرقبه
حقوق 9 - 12 تومان
تمام‌وقت
4 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در طرقبه
حقوق 6 - 75 تومان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در طرقبه
حقوق 75 - 9 تومان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در طرقبه
حقوق 6 - 75 تومان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در طرقبه
حقوق 6 - 75 تومان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در طرقبه
متل بام طرقبه چهن امور نظافت و خانه داری به یک نفر اثای مجرد با امتیاز مسکن ناهار و شام و صبحانه استخدام میکند
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در طرقبه
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در طرقبه
حقوق 45 - 7 تومان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در طرقبه
حقوق 5 تومان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در طرقبه
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در طرقبه
تمام‌وقت
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
پنج‌شنبه 11 خرداد 1402، ساعت 15:30