چه کاری؟
خراسان رضوی، شاندیز
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
نمایش نتایج

استخدام در شاندیز

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در شاندیز
حقوق 5 تومان
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در شاندیز
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در شاندیز
نیمه‌وقت

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در شاندیز
حقوق 6 - 9 تومان
تمام‌وقت
3 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در شاندیز
حقوق 75 تومان
تمام‌وقت

جستجوهای مرتبط

کار در شاندیز
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در شاندیز
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در شاندیز
حقوق 75 - 9 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در شاندیز
تمام‌وقت
3 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در شاندیز
حقوق 7 - 9 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در شاندیز
تمام‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (2 روز پیش)
محمدحسین
 در شاندیز
حقوق 2,500,000 - 3,500,000 تومان
فقط خانم
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در شاندیز
حقوق 9 - 12 تومان
تمام‌وقت
4 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در شاندیز
حقوق 9 تومان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در شاندیز
بیمه دارد
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در شاندیز
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در شاندیز
حقوق 8 تومان
بیمه دارد
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در شاندیز
حقوق 4 - 6 تومان
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در شاندیز
حقوق 3 - 4 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (4 روز پیش)
مرتضی امتیازی
 در شاندیز
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
فقط آقا
مدرک دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در شاندیز
حقوق 75 - 9 تومان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
پنج‌شنبه 11 خرداد 1402، ساعت 15:00