چه کاری؟
تهران، گلستان
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در گلستان

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در گلستان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در گلستان
حقوق 5,000,000 - 7,500,000 تومان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در گلستان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
: اگر بخوای بین همه‌ی آگهی‌های استخدام ایران جستجو کنی، چنتا از نزدیکترین جستجوهات کدوماس؟
کارگر خانم ماهر برای بسته بندی جوراب
استخدام در شرکت شیرین عسل
راننده خانم
نیروی خانم جهت کار
کارشناس فروش
بیشتر
 یکی اضافه کن
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در گلستان
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در گلستان
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک کارشناسی
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در گلستان
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در گلستان
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در گلستان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در گلستان
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در گلستان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در گلستان
فقط خانم
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در گلستان
حقوق 7,500,000 - 12,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
.mm
 در گلستان
حقوق 8,000,000 تومان
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در گلستان
حقوق 3,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در گلستان
حقوق 4,000,000 - 9,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در گلستان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در گلستان
حقوق 6,000,000 - 9,000,000 تومان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در گلستان
بیمه دارد
3 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در گلستان
حقوق 9,000,000 - 12,000,000 تومان
بیمه دارد
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در گلستان
حقوق 4,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
دوشنبه 24 مرداد 1401، ساعت 07:37