چه کاری؟
تهران، کهریزک
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
نمایش نتایج

استخدام در کهریزک

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در کهریزک
حقوق 6 - 7 تومان
3 سال سابقه
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در کهریزک
حقوق 8,000,000 تومان
تمام‌وقت
مدرک کاردانی
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در کهریزک
حقوق 75 - 9 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در کهریزک
بیمه دارد
تمام‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در کهریزک
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در کهریزک
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در کهریزک
حقوق 75 - 12 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در کهریزک
بیمه دارد
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در کهریزک
تمام‌وقت
jobvision.irدر وبسایت جاب ویژن  (چند ساعت پیش)
 در کهریزک
فقط خانم
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در کهریزک
حقوق 9 - 12 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در کهریزک
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در کهریزک
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در کهریزک
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در کهریزک
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در کهریزک
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در کهریزک
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در کهریزک
حقوق 75 - 12 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
2 سال سابقه
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (1 روز پیش)
 در کهریزک
حقوق 8,000,000 تومان
فقط خانم
مدرک کارشناسی
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در کهریزک
حقوق 75 - 8 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
چهارشنبه 10 خرداد 1402، ساعت 00:17