مدیر رنج
تهران، پردیس
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

آگهی استخدام مدیر رنج در پردیس

divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در پردیس
تمام وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در پردیس
حقوق 30 - 150 تومان
تمام وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در پردیس
حقوق 50 تومان
سایر

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در پردیس
حقوق 50 تومان
تمام وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در پردیس
تمام وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در پردیس
حقوق 30 تومان
تمام وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در پردیس
حقوق 50 تومان
سایر
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در پردیس
حقوق 50 تومان
سایر
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در پردیس
حقوق 30 تومان
تمام وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در پردیس
حقوق 50 تومان
سایر
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در پردیس
حقوق 50 تومان
تمام وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در پردیس
حقوق 50 تومان
سایر
divar.irدر وبسایت دیوار  (7 روز پیش)
 در پردیس
حقوق 30 تومان
تمام وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (7 روز پیش)
 در پردیس
حقوق 30 تومان
تمام وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در پردیس
حقوق 30 تومان
تمام وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در پردیس
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در پردیس
حقوق 30 تومان
تمام وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در پردیس
حقوق 30 تومان
تمام وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در پردیس
حقوق 40 تومان
تمام وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در پردیس
حقوق 30 تومان
تمام وقت
مشاهده نتایج بیشتر
یک‌شنبه 19 آذر 1402، ساعت 13:12