چه کاری؟
تهران، پاکدشت
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در پاکدشت

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در پاکدشت
حقوق 5,500,000 - 6,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در پاکدشت
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در پاکدشت
بیمه دارد
نیمه‌وقت
1 سال سابقه

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

در وبسایت جاب ویژن (چند ساعت پیش)
 در پاکدشت
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک کاردانی
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در پاکدشت
حقوق 3,000,000 - 6,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در پاکدشت
حقوق 9,000,000 - 10,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در پاکدشت
دپارتمان پاکدشت دات ملک جهت تکمیل کادر خود از تعدادی خانم و آقا دعوت به همکاری می نماید. انتخاب ساعت کاری با خود شماست با حقوق ثابت به همراه پورسانت تسویه آنی و درجا دارای سهمیه رایگان دیوار دارای بز...
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در پاکدشت
بیمه دارد
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
4 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در پاکدشت
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در پاکدشت
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در پاکدشت
بیمه دارد
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در پاکدشت
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در پاکدشت
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در پاکدشت
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در پاکدشت
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در پاکدشت
حقوق 10,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
3 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در پاکدشت
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در پاکدشت
امکان دورکاری
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در پاکدشت
حقوق 9,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
5 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در پاکدشت
یک نفر سفارش گیر سالن یک نفر قلیان زن
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
دوشنبه 11 مهر 1401، ساعت 21:03