چه کاری؟
تهران، نسیم شهر
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در نسیم شهر

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در نسیم شهر
تعدادی فروشنده آقا وخانم جهت فروشندگی در قنادی نیازمندیم
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در نسیم شهر
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در نسیم شهر
تعدادی کارگر ساده و ماهر جهت کار در رستوران در محدوده نسیم شهر نیازمندیم بدون جای خواب

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در نسیم شهر
‌تمام‌وقت
3 سال سابقه
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در نسیم شهر
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در نسیم شهر
حقوق 7,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
7 سال سابقه
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در نسیم شهر
حقوق 4,000,000 - 9,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در نسیم شهر
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در نسیم شهر
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در نسیم شهر
به تعدادی چرخکار ماهر و نیمه ماهر زیگزال زن ماهر و وسط کار فقط خانوم نیازمندیم محیط کاملا زنانه هست کار شلوار زنانه حقوق چرخکار ماهانه 2.5تا 8میلیون تومان با توجه به سرعت کار ساعات کار شیفت صبح8تا13...
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در نسیم شهر
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در نسیم شهر
حقوق 3,000,000 - 5,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در نسیم شهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در نسیم شهر
حقوق 2,000,000 - 3,000,000 تومان
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در نسیم شهر
حقوق 3,000,000 - 4,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در نسیم شهر
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در نسیم شهر
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در نسیم شهر
حقوق 5,000,000 - 7,500,000 تومان
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در نسیم شهر
حقوق 4,000,000 - 6,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در نسیم شهر
حقوق 2,500,000 - 3,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
دوشنبه 11 مهر 1401، ساعت 22:11