چه کاری؟
تهران، قرچک
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در قرچک

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در قرچک
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در قرچک
‌تمام‌وقت
3 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در قرچک
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در قرچک
حقوق 4,000,000 - 5,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در قرچک
کارگاه ،با محیطی زنانه ،تمیز و دستگاه های جدید و به روز تسویه هفتگی،بصورت توافقی
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در قرچک
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در قرچک
حقوق 7,500,000 - 9,000,000 تومان
بیمه دارد
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در قرچک
حقوق 2,000,000 - 2,500,000 تومان
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در قرچک
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در قرچک
حقوق 4,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در قرچک
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در قرچک
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در قرچک
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در قرچک
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در قرچک
بیمه دارد
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در قرچک
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
5 سال سابقه
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در قرچک
حقوق 7,500,000 تومان
بیمه دارد
تمام وقت
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در قرچک
به یک نفر خانم جهت نگهداری از پسربچه 5 ساله و انجام امورات منزل در یکی از شیفتهای کاری ذیل نیازمندیم 1. ساعت 6 بعدازظهر تا 10 شب و روزهای تعطیل 2. ساعت 9 صب تا 9 شب 3. بصورت شبانه روزی (تمام وقت)
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در قرچک
امکان دورکاری
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در قرچک
1 سال سابقه
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
سه‌شنبه 12 مهر 1401، ساعت 04:31