چه کاری؟
تهران، شاهدشهر
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

آگهی استخدام در شاهدشهر

در کارپیشه  
مجموعه آرت میز
 در استان تهران
تمام‌وقت
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
در کارپیشه  
فروشگاه لوازم یدکی
 در استان تهران
حقوق 10,000,000 - 12,000,000 تومان
فقط خانم
تمام‌وقت
از 20 تا 28 ساله
ناهار
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
در کارپیشه  
شخصی
 در سراسر کشور
حقوق 500,000 - 1,000,000 تومان
تمام‌وقت - دورکاری
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در شاهدشهر
حقوق 8 - 10 تومان
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (1 روز پیش)
 در شاهدشهر
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در شاهدشهر
حقوق 75 - 9 تومان
تمام‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (5 روز پیش)
 در شاهدشهر
فقط خانم
تمام‌وقت
مدرک دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در شاهدشهر
حقوق 5 - 65 تومان
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در شاهدشهر
حقوق 6 تومان
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در شاهدشهر
تمام‌وقت
5 سال سابقه
در کارپیشه  
کلینیک مشاوره و نوروفیدبک
 در استان تهران
فقط خانم
تمام‌وقت - پاره‌وقت
مدرک کاردانی
3 سال سابقه
استخدام 2 نفر
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
در کارپیشه  
بیوتی ژن
 در سراسر کشور
تمام‌وقت
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
divar.irدر وبسایت دیوار  (7 روز پیش)
 در شاهدشهر
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در شاهدشهر
حقوق 75 - 15 تومان
بیمه دارد
امکان دورکاری
تمام وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در شاهدشهر
حقوق 9 تومان
بیمه دارد
تمام وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در شاهدشهر
حقوق 9 تومان
بیمه دارد
تمام وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در شاهدشهر
بیمه دارد
سایر
3 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در شاهدشهر
حقوق 7 تومان
تمام وقت
1 سال سابقه
app.cafeprozhe.comدر وبسایت کافه پروژه  (چند لحظه پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 100,000 - 300,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه ای
app.cafeprozhe.comدر وبسایت کافه پروژه  (چند لحظه پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 100,000 - 300,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه ای
app.cafeprozhe.comدر وبسایت کافه پروژه  (چند لحظه پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 100,000 - 300,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه ای
app.cafeprozhe.comدر وبسایت کافه پروژه  (چند لحظه پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 100,000 - 300,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه ای
app.cafeprozhe.comدر وبسایت کافه پروژه  (چند لحظه پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 100,000 - 300,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه ای
app.cafeprozhe.comدر وبسایت کافه پروژه  (چند لحظه پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 100,000 - 300,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه ای
app.cafeprozhe.comدر وبسایت کافه پروژه  (چند لحظه پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 300,000 - 750,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه ای
مشاهده نتایج بیشتر
دوشنبه 20 آذر 1402، ساعت 02:10