چه کاری؟
تهران، ری
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در ری

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در ری
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در ری
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در ری
‌تمام‌وقت

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در ری
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
5 سال سابقه
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در ری - عمران و ساختمانی
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
3 سال سابقه
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در ری
حقوق 5,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در ری
حقوق 4,000,000 - 7,500,000 تومان
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در ری
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در ری
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در ری
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در ری
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در ری
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت جابینجا (2 روز پیش)
توانکار | Tavankar
 در ری
فقط خانم
‌تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
در وبسایت جابینجا (2 روز پیش)
کلینیک زیبایی آسو | Aso
 در ری
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در ری
حقوق 2,000,000 - 3,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در ری
‌تمام‌وقت
8 سال سابقه
در وبسایت جاب ویژن (2 روز پیش)
 در ری
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
در وبسایت جاب ویژن (2 روز پیش)
 در ری
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
در وبسایت جاب ویژن (2 روز پیش)
پاتریس - پطروس - مطهر
 در ری
‌تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در ری
امکان دورکاری
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
دوشنبه 11 مهر 1401، ساعت 21:44