چه کاری؟
تهران، بومهن
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

آگهی استخدام در بومهن

در کارپیشه  
فروشگاه لوازم یدکی
 در استان تهران
حقوق 10,000,000 - 12,000,000 تومان
فقط خانم
تمام‌وقت
از 20 تا 28 ساله
ناهار
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
در کارپیشه  
شخصی
 در سراسر کشور
حقوق 500,000 - 1,000,000 تومان
تمام‌وقت - دورکاری
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
در کارپیشه  
کلینیک مشاوره و نوروفیدبک
 در استان تهران
فقط خانم
تمام‌وقت - پاره‌وقت
مدرک کاردانی
3 سال سابقه
استخدام 2 نفر
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بومهن
حقوق 15 - 20 تومان
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بومهن
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بومهن
کارگر دائم، با انضباط و متعهد
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بومهن
حقوق 75 - 9 تومان
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بومهن
حقوق 6 - 12 تومان
تمام‌وقت
4 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بومهن
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بومهن
حقوق 12 تومان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
2 سال سابقه
در کارپیشه  
بیوتی ژن
 در سراسر کشور
تمام‌وقت
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
در کارپیشه  
آموزش زبان عربی فصیح / گویش عراقی پویا
 در سراسر کشور
تمام‌وقت
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بومهن
حقوق 75 تومان
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بومهن
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بومهن
حقوق 6 - 75 تومان
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بومهن
حقوق 9 - 11 تومان
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بومهن
حقوق 4 تومان
بیمه دارد
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در بومهن
حقوق 9 - 15 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در بومهن
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در بومهن
نیمه‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (1 روز پیش)
 در بومهن
حقوق 8,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در بومهن
حقوق 75 تومان
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در بومهن
حقوق 30 - 9 تومان
بیمه دارد
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در بومهن
نیمه‌وقت
2 سال سابقه
jobinja.irدر وبسایت جابینجا  (2 روز پیش)
عمران نوین | Omran Novin
 در بومهن
حقوق 15,000,000 تومان
تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
مشاهده نتایج بیشتر
یک‌شنبه 19 آذر 1402، ساعت 00:04