چه کاری؟
تهران، باقرشهر
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در باقرشهر

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در باقرشهر
پروژه‌ای
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در باقرشهر
حقوق 4,000,000 - 7,500,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
در تلگرام استخدام مهندس صنایع (1 روز پیش)
 در باقرشهر
مدرک کارشناسی
: اگر بخوای بین همه‌ی آگهی‌های استخدام ایران جستجو کنی، چنتا از نزدیکترین جستجوهات کدوماس؟
کارگر فنی
بازاریاب
منشی
کارگر ساده
 یکی اضافه کن
در وبسایت شیپور (1 روز پیش)
 در باقرشهر
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در باقرشهر
‌تمام‌وقت
در وبسایت شیپور (1 روز پیش)
 در باقرشهر
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (2 روز پیش)
 در باقرشهر
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در باقرشهر
امکان دورکاری
پروژه‌ای
5 سال سابقه
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در باقرشهر
استخدام مکانیک جهت کار در تعمیرگاه جا جواب دارد
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در باقرشهر
حقوق 7,500,000 - 30,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در باقرشهر
2 سال سابقه
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در باقرشهر
حقوق 6,000,000 - 7,500,000 تومان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت شیپور (3 روز پیش)
 در باقرشهر
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در باقرشهر
2 سال سابقه
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در باقرشهر
حقوق 8,000,000 - 8,500,000 تومان
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
در وبسایت شیپور (3 روز پیش)
 در باقرشهر
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت ای استخدام (3 روز پیش)
 در باقرشهر - محدوده باقرشهر، بهشت زهرا
فقط خانم
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (4 روز پیش)
 در باقرشهر
پاره وقت
در وبسایت شیپور (4 روز پیش)
 در باقرشهر
فقط خانم
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت دیوار (4 روز پیش)
 در باقرشهر
امکان دورکاری
1 سال سابقه
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
چهارشنبه 26 مرداد 1401، ساعت 18:53