چه کاری؟
البرز، کمال شهر
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در کمال شهر

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت شیپور (5 روز پیش)
 در کمال شهر
فقط خانم
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (5 روز پیش)
 در کمال شهر
بیمه دارد
فقط آقا
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (6 روز پیش)
محمد جواد جاورسینه
 در کمال شهر
حقوق 8,000,000 تومان
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

در وبسایت شیپور (6 روز پیش)
شهرام نوری
 در کمال شهر
حقوق 2,500,000 - 3,500,000 تومان
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (6 روز پیش)
 در کمال شهر
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
در تلگرام نیو استخدام (چند ساعت پیش)
 در استان البرز
‌تمام‌وقت
در تلگرام کاریابی کارا کرج (2 روز پیش)
 در استان البرز
مدرک کارشناسی - فوق‌لیسانس
در تلگرام کاریابی کارا کرج (2 روز پیش)
 در استان البرز
مدرک کارشناسی - فوق‌لیسانس
در تلگرام کاریابی کارا کرج (2 روز پیش)
 در استان البرز
مدرک کارشناسی - فوق‌لیسانس
در تلگرام کاریابی کارا کرج (2 روز پیش)
 در استان البرز
مدرک کارشناسی - فوق‌لیسانس
در تلگرام کاریابی کارا کرج (2 روز پیش)
 در استان البرز
مدرک کارشناسی - دکترا
در تلگرام کاریابی کارا کرج (2 روز پیش)
 در استان البرز
مدرک کارشناسی
در تلگرام کاریابی کارا کرج (2 روز پیش)
 در استان البرز
مدرک دیپلم - کاردانی - کارشناسی
در تلگرام کاریابی کارا کرج (2 روز پیش)
 در استان البرز
مدرک دیپلم - کاردانی - کارشناسی
در تلگرام کاریابی کارا کرج (2 روز پیش)
 در استان البرز
مدرک کارشناسی - دکترا
در تلگرام کاریابی کارا کرج (2 روز پیش)
 در استان البرز
مدرک دیپلم - کاردانی - کارشناسی
در تلگرام کاریابی کارا کرج (2 روز پیش)
 در استان البرز
مدرک دیپلم - کاردانی
در تلگرام کاریابی کارا کرج (2 روز پیش)
 در استان البرز
مدرک دیپلم - کاردانی - کارشناسی
در تلگرام کاریابی کارا کرج (2 روز پیش)
 در استان البرز
مدرک دیپلم - کاردانی
در تلگرام کاریابی کارا کرج (2 روز پیش)
 در استان البرز
مدرک دیپلم - کاردانی
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
دوشنبه 11 مهر 1401، ساعت 04:26