چه کاری؟
البرز، چهارباغ
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در چهارباغ

تنظیمات گوش‌به‌زنگ
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
چند ساعت پیشدر وبسایت کاریابی کارا کرج
 در استان البرز
مدرک دیپلم - کاردانی - کارشناسی
چند ساعت پیشدر وبسایت کاریابی ماهان
 در استان البرز
مدرک دیپلم
چند ساعت پیشدر وبسایت کاریابی ماهان
 در استان البرز
مدرک کارشناسی
با جواب به چند سوال ساده، « موتور جستجوی هوشمند کارپیشه» خودش رو تنظیم می‌کنه که آگهی‌های مناسب رو برات پیدا و ارسال کنه.
: اول بگو دنبال چه کاری میگردی؟
چه کاری؟
چند ساعت پیشدر وبسایت کاریابی ماهان
 در استان البرز
مدرک کارشناسی
چند ساعت پیشدر وبسایت کاریابی ماهان
 در استان البرز
مدرک کارشناسی
چند ساعت پیشدر وبسایت کاریابی ماهان
 در استان البرز
مدرک کارشناسی
چند ساعت پیشدر وبسایت کاریابی ماهان
 در استان البرز
مدرک کارشناسی
چند ساعت پیشدر وبسایت کاریابی ماهان
 در استان البرز
🔴کاریابی ماهان 🗄فرصت شغلي 1**** ✅استخدام : چرخکار چرم 📚تحصیلات : 📒محدوده سنی : زیر35 سال 🚻جنسیت : آقا 🏬محل کار : شاهین ویلا 🏡آدرس کاریابی ماهان: کرج، شاهین ویلا، بنیاد، 350 متری، خیاب...
چند ساعت پیشدر وبسایت کاریابی ماهان
 در استان البرز
🔴کاریابی ماهان 🗄فرصت شغلي 1**** ✅استخدام : چرخکار چرم 📚تحصیلات : 📒محدوده سنی : زیر35 سال 🚻جنسیت : خانم 🏬محل کار : شاهین ویلا 🏡آدرس کاریابی ماهان: کرج، شاهین ویلا، بنیاد، 350 متری، خیا...
چند ساعت پیشدر وبسایت کاریابی ماهان
 در استان البرز
🔴کاریابی ماهان 🗄فرصت شغلي 1**** ✅استخدام : چرخکار چرم 📚تحصیلات : 📒محدوده سنی : زیر35 سال 🚻جنسیت : آقا 🏬محل کار : شاهین ویلا 🏡آدرس کاریابی ماهان: کرج، شاهین ویلا، بنیاد، 350 متری، خیاب...
چند ساعت پیشدر وبسایت کاریابی ماهان
 در استان البرز
🔴کاریابی ماهان 🗄فرصت شغلي 1**** ✅استخدام : برشکار چرم 📚تحصیلات : 📒محدوده سنی : زیر35 سال 🚻جنسیت : خانم 🏬محل کار : شاهین ویلا 🏡آدرس کاریابی ماهان: کرج، شاهین ویلا، بنیاد، 350 متری، خیاب...
چند ساعت پیشدر وبسایت کاریابی ماهان
 در استان البرز
🔴کاریابی ماهان 🗄فرصت شغلي 1**** ✅استخدام : کارگر ساده 📚تحصیلات : 📒محدوده سنی : زیر35 سال 🚻جنسیت : خانم 🏬محل کار : شاهین ویلا 🏡آدرس کاریابی ماهان: کرج، شاهین ویلا، بنیاد، 350 متری، خیاب...
چند ساعت پیشدر وبسایت کاریابی ماهان
 در استان البرز
🔴کاریابی ماهان 🗄فرصت شغلي 1**** ✅استخدام : کارگر ساده 📚تحصیلات : 📒محدوده سنی : زیر35 سال 🚻جنسیت : آقا 🏬محل کار : شاهین ویلا 🏡آدرس کاریابی ماهان: کرج، شاهین ویلا، بنیاد، 350 متری، خیابان...
چند ساعت پیشدر وبسایت کاریابی کارا کرج
 در استان البرز
مدرک دیپلم - کاردانی
چند ساعت پیشدر وبسایت کاریابی کارا کرج
 در استان البرز
مدرک دیپلم - کاردانی
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در چهارباغ
امکان دورکاری
2 روز پیشدر وبسایت کاریابی مددجویان کارما
 در استان البرز
مدرک دیپلم - کاردانی
2 روز پیشدر وبسایت کاریابی مددجویان کارما
 در استان البرز
مدرک دیپلم
2 روز پیشدر وبسایت کاریابی مددجویان کارما
 در استان البرز
مدرک کارشناسی
2 روز پیشدر وبسایت کاریابی مددجویان کارما
 در استان البرز
مدرک کارشناسی
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
شنبه 7 خرداد 1401، ساعت 06:29