چه کاری؟
البرز، نظرآباد
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در نظرآباد

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت وزارت کار (چند ساعت پیش)
 در نظرآباد - شهرک صنعتی نظرآباد
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (چند ساعت پیش)
 در نظرآباد - شهرک صنعتی نظرآباد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (چند ساعت پیش)
 در نظرآباد - شهرک صنعتی نظرآّباد
بیمه دارد
‌تمام‌وقت

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

در وبسایت وزارت کار (چند ساعت پیش)
 در نظرآباد - شهرک صنعتی نظرآباد
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در نظرآباد
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
فقط آقا
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در نظرآباد
حقوق 4,000,000 تومان
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در نظرآباد
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در نظرآباد
بیمه دارد
تمام وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در نظرآباد
بیمه دارد
نیمه‌وقت
2 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در نظرآباد
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در نظرآباد
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در نظرآباد
حقوق 3,000,000 - 5,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (چند ساعت پیش)
 در نظرآباد - شهرک صنعتی نظرآباد
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (چند ساعت پیش)
 در نظرآباد - شهرک صنعتی نظرآباد
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (چند ساعت پیش)
 در نظرآباد - شهرک صنعتی نظرآباد
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (چند ساعت پیش)
 در نظرآباد - شهرک صنعتی نظرآباد
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در نظرآباد
حقوق 6,000,000 - 9,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
5 سال سابقه
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در نظرآباد
حقوق 6,000,000 - 9,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
5 سال سابقه
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در نظرآباد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت جاب ویژن (2 روز پیش)
 در نظرآباد
‌تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
سه‌شنبه 15 آذر 1401، ساعت 06:35