چه کاری؟
البرز، آسارا
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در آسارا

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در آسارا
حقوق 2,500,000 - 3,500,000 تومان
فقط خانم
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در آسارا
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در آسارا - عمران و ساختمانی
2 سال سابقه
: دنبال چه کاری میگردی؟
چه کاری؟
در وبسایت شیپور (5 روز پیش)
مصطفی رحمانی
 در آسارا
فقط خانم
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (6 روز پیش)
مجتبی
 در آسارا
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
در تلگرام استخدام فنی و مهندسی (چند ساعت پیش)
 در استان البرز
مدرک کارشناسی
در تلگرام استخدام مهندس صنایع (چند ساعت پیش)
 در استان البرز
‌تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
در تلگرام استخدام مهندس صنایع (چند ساعت پیش)
 در استان البرز
‌تمام‌وقت - پروژه‌ای - کاراموزی
مدرک کارشناسی
در تلگرام استخدام مهندس صنایع (چند ساعت پیش)
 در استان البرز
‌تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
در تلگرام کاریابی مددجویان کارما (چند ساعت پیش)
 در استان البرز
مدرک دیپلم - کارشناسی - دکترا
در تلگرام کاریابی مددجویان کارما (چند ساعت پیش)
 در استان البرز
مدرک دیپلم - کاردانی - دکترا
در تلگرام کاریابی مددجویان کارما (چند ساعت پیش)
 در استان البرز
مدرک دیپلم - دکترا
در تلگرام کاریابی مددجویان کارما (چند ساعت پیش)
 در استان البرز
مدرک دیپلم - دکترا
در تلگرام کاریابی مددجویان کارما (چند ساعت پیش)
 در استان البرز
مدرک کارشناسی
در تلگرام کاریابی مددجویان کارما (چند ساعت پیش)
 در استان البرز
مدرک دیپلم - دکترا
در تلگرام کاریابی مددجویان کارما (چند ساعت پیش)
 در استان البرز
مدرک دکترا
در تلگرام کاریابی مددجویان کارما (چند ساعت پیش)
 در استان البرز
مدرک کارشناسی - دکترا
در تلگرام کاریابی مددجویان کارما (چند ساعت پیش)
 در استان البرز
مدرک کارشناسی - دکترا
در تلگرام کاریابی مددجویان کارما (چند ساعت پیش)
 در استان البرز
مدرک دیپلم - دکترا
در تلگرام کاریابی مددجویان کارما (چند ساعت پیش)
 در استان البرز
مدرک کاردانی - کارشناسی - دکترا
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
دوشنبه 24 مرداد 1401، ساعت 07:44