چه کاری؟
اردبیل، پارس آباد
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

آگهی استخدام در پارس آباد

در کارپیشه  
شخصی
 در سراسر کشور
حقوق 500,000 - 1,000,000 تومان
تمام‌وقت - دورکاری
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
در کارپیشه  
بیوتی ژن
 در سراسر کشور
تمام‌وقت
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
در کارپیشه  
آموزش زبان عربی فصیح / گویش عراقی پویا
 در سراسر کشور
تمام‌وقت
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در پارس آباد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در پارس آباد
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در پارس آباد
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
شهاب
 در پارس آباد
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
نیمه‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (1 روز پیش)
 در پارس آباد
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
فقط خانم
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در پارس آباد
حقوق 7 - 30 تومان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
2 سال سابقه
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (1 روز پیش)
 در پارس آباد
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در کارپیشه  
شرکت هوشمند هدف ویرا
 در سراسر کشور
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
2 سال سابقه
استخدام 4 نفر
از 18 تا 40 ساله
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در پارس آباد
حقوق 2 تومان
نیمه‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (2 روز پیش)
 در پارس آباد
حقوق 8,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در پارس آباد
نیمه‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (3 روز پیش)
 در پارس آباد
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در پارس آباد
حقوق 2 - 25 تومان
نیمه‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (4 روز پیش)
 در پارس آباد
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (4 روز پیش)
فرشید س
 در پارس آباد
فقط خانم
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در پارس آباد
حقوق 4 تومان
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در پارس آباد
گلخانه ۲هکتاری با پیشرفت فیزیکی ۹۰درصد با ارزش روز ۲۵میلیارد.جتت تکمیل و راه اندازی و توسعه شریک سرمایه گذار میپزیریم. شامل ۳۰سالن ابعاد ۴۵در۱۰متر و ساختمان دفتری ۱۲۰متر. سوله ۲۰۰متر. استخراج ۱۵۰متر. ...
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در پارس آباد
حقوق 25 - 3 تومان
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (6 روز پیش)
 در پارس آباد
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
فقط آقا
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (6 روز پیش)
 در پارس آباد
حقوق 2,500,000 - 3,500,000 تومان
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در پارس آباد
حقوق 4 - 6 تومان
تمام‌وقت
1 سال سابقه
مشاهده نتایج بیشتر
یک‌شنبه 19 آذر 1402، ساعت 17:24