کارپیشه

چه کاری؟

کجا؟

شهر، استان
اردبیل، مشگین شهر

17 آگهی استخدام در اردبیل،مشگین شهر

چند ساعت پیش شیپور
اردبیل، مشگین شهر
6 روز پیش
شرکت مانی بان
مانی بان یک باشگاه وفاداری مبتنی بر کیف پول دیجیتال، متشکل از اعضا (مشتریان) و پذیرندگان (فروشگاه ها و مراکز خدمات رسانی) است.هدف این اپلیکیشن، هدایت اعضا به سمت پذیرندگان برای دریافت خدماتی بهتر با ه...
1 روز پیش شیپور
اردبیل، مشگین شهر، شهر
4 روز پیش شیپور
اردبیل، مشگین شهر
4 روز پیش شیپور
4 روز پیش شیپور
اردبیل، مشگین شهر، شهرک صنعتی مشگین شهر
4 روز پیش شیپور
اردبیل، مشگین شهر، شهرک صنعتی مشگین شهر
1 هفته پیش ایران استخدام
اردبیل، مشگین شهر
استخدام الکترونیک کارت دماوند در اردبیل شرکت الکترونیک کارت دماوند ارائه کننده خدمات پرداخت الکترونیک به بانک های کشور در عنوان شغلی در شعبه استان اردبیل افراد واجد شرایط ذیل را استخدام مینماید. عنوان...
1 هفته پیش شیپور
اردبیل، مشگین شهر، مشگین شهر فخرآباد
1 هفته پیش شیپور
اردبیل، مشگین شهر، منطقه نقدی ارباب کندی