چه کاری؟
استان اردبیل
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در اردبیل
حقوق 2,000,000 تومان
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در اردبیل
5 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در اردبیل
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در اردبیل
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در اردبیل
حقوق 3,500,000 - 4,500,000 تومان
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در اردبیل
حقوق 2,000,000 تومان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در اردبیل
حقوق 3,000,000 تومان
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در اردبیل
حقوق 1,500,000 - 2,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در اردبیل - عمران و ساختمانی
امکان دورکاری
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در اردبیل
حقوق 5,000,000 - 9,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در اردبیل
کاراموزی
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در اردبیل - عمران و ساختمانی
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در اردبیل
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در اردبیل
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت استخدام شو (چند ساعت پیش)
 در اردبیل
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت نیازروز (چند ساعت پیش)
مرکز توانبخشی خانه مهر
 در اردبیل
ارائۀ خدمات و مراقبت های پرستاری ( طبق دستورات پزشک مربوطه ) از معلولان ذهنی مونث بالای چهارده سال در مرکز توانبخشی معلولان ذهنی خانۀ مهر . ساعات کار از ساعت 9 صبح الی 14 . حضور در روزهای تعطیلات رسمی...
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در اردبیل - عمران و ساختمانی
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در اردبیل
حقوق 2,500,000 - 4,000,000 تومان
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در اردبیل
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در اردبیل
بیمه دارد
امکان دورکاری
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
دوشنبه 11 مهر 1401، ساعت 21:54