چه کاری؟
آذربایجان غربی، میاندوآب
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

آگهی استخدام در میاندوآب

در کارپیشه  
شخصی
 در سراسر کشور
حقوق 500,000 - 1,000,000 تومان
تمام‌وقت - دورکاری
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
در کارپیشه  
بیوتی ژن
 در سراسر کشور
تمام‌وقت
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
در کارپیشه  
آموزش زبان عربی فصیح / گویش عراقی پویا
 در سراسر کشور
تمام‌وقت
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند لحظه پیش)
 در میاندوآب
فقط خانم
تمام‌وقت
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
ناصر
 در میاندوآب
حقوق 8,000,000 تومان
فقط آقا
پروژه‌ای
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در میاندوآب
حقوق 3 تومان
نیمه‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در میاندوآب
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
مهرعلی
 در میاندوآب
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
محمدی
 در میاندوآب
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در میاندوآب
راننده با تجربه کمپرسی برای دنگ فنگ نیازمندیم. کار در محدوده میاندوآب
در کارپیشه  
شرکت هوشمند هدف ویرا
 در سراسر کشور
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
2 سال سابقه
استخدام 4 نفر
از 18 تا 40 ساله
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در میاندوآب
نیازمنده راننده آمیکو دهچرخ
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در میاندوآب
نیمه‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
saber
 در میاندوآب
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
فقط خانم
مدرک دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در میاندوآب
نیمه‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
موقعیت مکانی
 در میاندوآب
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
امکان دورکاری
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در میاندوآب
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در میاندوآب
نیمه‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (1 روز پیش)
صابر مجیدی
 در میاندوآب
حقوق 8,000,000 تومان
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (1 روز پیش)
محمد رضا بابایی
 در میاندوآب
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (1 روز پیش)
اتشبار
 در میاندوآب
حقوق 2,500,000 - 3,500,000 تومان
فقط خانم
تمام‌وقت
مدرک دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در میاندوآب
حقوق 75 - 9 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در میاندوآب
حقوق 75 - 9 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در میاندوآب
تمام‌وقت
1 سال سابقه
مشاهده نتایج بیشتر
یک‌شنبه 19 آذر 1402، ساعت 17:39