چه کاری؟
آذربایجان غربی، میاندوآب
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در میاندوآب

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
نادر
 در میاندوآب
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در میاندوآب
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
فقط خانم
‌تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در میاندوآب
نیمه‌وقت

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در میاندوآب
فقط خانم
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
احسان جاهد
 در میاندوآب
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در میاندوآب
امکان دورکاری
2 سال سابقه
در وبسایت شیپور (1 روز پیش)
 در میاندوآب
فقط آقا
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در میاندوآب
حقوق 4,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
در وبسایت شیپور (1 روز پیش)
 در میاندوآب
حقوق 1,000,000 - 2,500,000 تومان
فقط آقا
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در میاندوآب
حقوق 8,000,000 - 10,000,000 تومان
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در میاندوآب
بیمه دارد
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در میاندوآب
حقوق 9,000,000 - 11,000,000 تومان
تمام وقت
در وبسایت شیپور (2 روز پیش)
 در میاندوآب
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در میاندوآب
‌تمام‌وقت
10 سال سابقه
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در میاندوآب
بیمه دارد
در وبسایت شیپور (2 روز پیش)
 در میاندوآب
حقوق 8,000,000 تومان
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (3 روز پیش)
 در میاندوآب
فقط خانم
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (3 روز پیش)
 در میاندوآب
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
فقط خانم
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (3 روز پیش)
 در میاندوآب
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (3 روز پیش)
 در میاندوآب
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
شنبه 19 آذر 1401، ساعت 03:01