چه کاری؟
آذربایجان غربی، مهاباد
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

آگهی استخدام در مهاباد

در کارپیشه  
شخصی
 در سراسر کشور
حقوق 500,000 - 1,000,000 تومان
تمام‌وقت - دورکاری
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
در کارپیشه  
بیوتی ژن
 در سراسر کشور
تمام‌وقت
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
در کارپیشه  
آموزش زبان عربی فصیح / گویش عراقی پویا
 در سراسر کشور
تمام‌وقت
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در مهاباد
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک کارشناسی
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
edris. kh
 در مهاباد
نیمه‌وقت
مدرک کارشناسی
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
کاربر
 در مهاباد
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در مهاباد
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
فقرقا
 در مهاباد
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در مهاباد
فقط خانم
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در مهاباد
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در کارپیشه  
شرکت هوشمند هدف ویرا
 در سراسر کشور
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
2 سال سابقه
استخدام 4 نفر
از 18 تا 40 ساله
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در مهاباد
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در مهاباد
فقط خانم
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (1 روز پیش)
جمال
 در مهاباد
فقط خانم
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (1 روز پیش)
 در مهاباد
حقوق 8,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (1 روز پیش)
 در مهاباد
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (2 روز پیش)
رحیم اویژه
 در مهاباد
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
jobinja.irدر وبسایت جابینجا  (2 روز پیش)
تاکسی ماکسیم | Taxi maxim
 در مهاباد
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک کاردانی
jobinja.irدر وبسایت جابینجا  (2 روز پیش)
تاکسی ماکسیم | Taxi maxim
 در مهاباد
تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (2 روز پیش)
....
 در مهاباد
فقط خانم
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (2 روز پیش)
 در مهاباد
حقوق 8,000,000 تومان
فقط خانم
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (2 روز پیش)
 در مهاباد
حقوق 8,000,000 تومان
فقط خانم
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (2 روز پیش)
 در مهاباد
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (2 روز پیش)
 در مهاباد
حقوق 8,000,000 تومان
فقط خانم
نیمه‌وقت
مشاهده نتایج بیشتر
دوشنبه 20 آذر 1402، ساعت 02:44