چه کاری؟
آذربایجان غربی، مهاباد
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در مهاباد

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در مهاباد
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
رامین
 در مهاباد
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در مهاباد
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
: دنبال چه کاری میگردی؟
چه کاری؟
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در مهاباد
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در مهاباد
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در مهاباد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در مهاباد
حقوق 8,000,000 تومان
فقط آقا
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در مهاباد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در مهاباد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در مهاباد
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در تلگرام استخدامی مهاباد (کارینا کار) (چند ساعت پیش)
 در مهاباد
1401/05/23 🔴کدفرصت:32274 🔴 شغل مورد نیاز:#متصدی داروخانه 🖌 جنسیت مورد نیاز :#خانم#آقا 🖌 وضعیت تاهل:فرقی ندارد 🖌ساعت کاری: تک شیفت 🖌 حقوق:قانون کار+بیمه 🖌محدوده کار:داخل شهر 🖌توضیحات:برای اطلا...
در تلگرام استخدامی مهاباد (کارینا کار) (1 روز پیش)
 در مهاباد
1401/05/23 🔴کدفرصت:13199 🔴 شغل مورد نیاز:#کانال کش 🖌 جنسیت مورد نیاز:#آقا 🖌 وضعیت تاهل:فرقی ندارد 🖌ساعت کاری: دوشیفت 🖌حقوق:روزانه 350/000 تومان 🖌محدوده کار: خارج شهر 🖌توضیحات:برای اطلاعات بی...
در تلگرام استخدامی مهاباد (کارینا کار) (1 روز پیش)
 در مهاباد
1401/05/23 🔴کدفرصت:13198 🔴 شغل مورد نیاز:#جوشکار 🖌 جنسیت مورد نیاز:#آقا 🖌 وضعیت تاهل:فرقی ندارد 🖌ساعت کاری: دوشیفت 🖌حقوق:روزانه 350/000 تومان 🖌محدوده کار: خارج شهر 🖌توضیحات:برای اطلاعات بیشت...
در وبسایت شیپور (1 روز پیش)
 در مهاباد
بیمه دارد
فقط آقا
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (1 روز پیش)
بنیامین
 در مهاباد
فقط آقا
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (1 روز پیش)
ناصر رشیدی
 در مهاباد
فقط آقا
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (2 روز پیش)
 در مهاباد
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (2 روز پیش)
 در مهاباد
حقوق 8,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (2 روز پیش)
 در مهاباد
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (2 روز پیش)
علی وهاب
 در مهاباد
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
دوشنبه 24 مرداد 1401، ساعت 06:45