چه کاری؟
آذربایجان غربی، مهاباد
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در مهاباد

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در کارپیشه  (سه‌شنبه 28 دی 1400)
بیمه سامان نمایندگی 1166
 در سراسر کشور
امکان دورکاری
تمام‌وقت - پاره‌وقت
مدرک دیپلم
بدون نیاز به سابقه
استخدام 200 نفر
از 25 تا 45 ساله
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
در کارپیشه  (پنج‌شنبه 28 مرداد 1400)
شرکت آینوتی
 در سراسر کشور
حقوق 1,000,000,000 تومان
امکان دورکاری
پاره‌وقت - دورکاری
استخدام 6 نفر
از 15 تا 60 ساله
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
در وبسایت شیپور (چند لحظه پیش)
 در مهاباد
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در مهاباد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در مهاباد
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
فقط آقا
پروژه‌ای
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (1 روز پیش)
 در مهاباد
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (1 روز پیش)
 در مهاباد
فقط آقا
کاراموزی
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (1 روز پیش)
کریمی
 در مهاباد
کاراموزی
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (1 روز پیش)
 در مهاباد
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (2 روز پیش)
 در مهاباد
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
فقط آقا
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (2 روز پیش)
 در مهاباد
حقوق 8,000,000 تومان
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (2 روز پیش)
جلال مهماندوست
 در مهاباد
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
فقط آقا
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (2 روز پیش)
جلال مهماندوست
 در مهاباد
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
فقط آقا
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (2 روز پیش)
 در مهاباد
فقط خانم
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (2 روز پیش)
کاربر
 در مهاباد
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (2 روز پیش)
masih
 در مهاباد
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (2 روز پیش)
orhan
 در مهاباد
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (2 روز پیش)
sh....
 در مهاباد
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (3 روز پیش)
 در مهاباد
فقط آقا
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (3 روز پیش)
 در مهاباد
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
فقط خانم
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (4 روز پیش)
 در مهاباد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (4 روز پیش)
 در مهاباد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
چهارشنبه 9 آذر 1401، ساعت 23:57