چه کاری؟
آذربایجان غربی، محمودآباد
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در محمودآباد

تنظیمات گوش‌به‌زنگ
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در محمودآباد
حقوق 4,000,000 - 9,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
1 روز پیشدر وبسایت دیوار
 در محمودآباد
نیمه‌وقت
3 روز پیشدر وبسایت دیوار
 در محمودآباد
حقوق 2,000,000 - 3,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
با جواب به چند سوال ساده، « موتور جستجوی هوشمند کارپیشه» خودش رو تنظیم می‌کنه که آگهی‌های مناسب رو برات پیدا و ارسال کنه.
: اول بگو دنبال چه کاری میگردی؟
چه کاری؟
3 روز پیشدر وبسایت دیوار
 در محمودآباد
با سلام به یک نفر استاد کار کبابی میخوام نون داغ کباب داغ میخوام راه بندازم اگه این کاره بودید بیاید راه بندازیم.. امل یا محموداباد
3 روز پیشدر وبسایت دیوار
 در محمودآباد
تمام وقت
1 سال سابقه
3 روز پیشدر وبسایت دیوار
 در محمودآباد
حقوق 4,000,000 - 5,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
3 روز پیشدر وبسایت دیوار
 در محمودآباد
حقوق 8,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
3 روز پیشدر وبسایت دیوار
 در محمودآباد
حقوق 4,000,000 تومان
نیمه‌وقت
4 روز پیشدر وبسایت کانال استخدام مهندسین معماری
 در استان آذربایجان غربی
پروژه‌ای
مدرک کارشناسی
4 روز پیشدر وبسایت کانال استخدام مهندسین عمران و نقشه برداری
 در استان آذربایجان غربی
پروژه‌ای
مدرک کارشناسی
4 روز پیشدر وبسایت دیوار
 در محمودآباد
حقوق 8,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
5 روز پیشدر وبسایت دیوار
 در محمودآباد
تمام وقت
1 سال سابقه
6 روز پیشدر وبسایت دیوار
 در محمودآباد
امکان دورکاری
6 روز پیشدر وبسایت دیوار
 در محمودآباد
حقوق 8,000,000 - 15,000,000 تومان
بیمه دارد
تمام وقت
1 سال سابقه
6 روز پیشدر وبسایت دیوار
 در محمودآباد
حقوق 3,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
7 روز پیشدر وبسایت دیوار
 در محمودآباد
حقوق 6,000,000 - 9,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
1 هفته پیشدر وبسایت دیوار
 در محمودآباد
حقوق 4,000,000 - 5,000,000 تومان
بیمه دارد
پاره وقت
1 هفته پیشدر وبسایت دیوار
 در محمودآباد
حقوق 6,000,000 - 9,000,000 تومان
بیمه دارد
توافقی
1 سال سابقه
1 هفته پیشدر وبسایت دیوار
 در محمودآباد
حقوق 3,000,000 - 7,500,000 تومان
بیمه دارد
پاره وقت
1 هفته پیشدر وبسایت دیوار
 در محمودآباد
توافقی
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
شنبه 7 خرداد 1401، ساعت 06:51