چه کاری؟

کجا؟

شهر، استان
آذربایجان شرقی، مرند

37 آگهی استخدام در آذربایجان شرقی،مرند

چند لحظه پیش شیپور
آذربایجان شرقی، مرند
چند ساعت پیش شیپور
آذربایجان شرقی، مرند
1 هفته پیش
شرکت پتروشیمی تبریز
آذربایجان شرقی، تبریز
شرکت پتروشیمی تبریز در نظر دارد با استعانت از خداوند متعال در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی و با هدف کمک به ایجاد اشتغال پایدار، بر اساس ضوابط، مقررات و آئین نامه استخدامی، نیروی انسانی مورد نیاز خ...
5 روز پیش
سازمان صدا و سیما در تهران و مراکز استان ها
سازمان صدا وسیما در اطلاعیه ای از جذب نیروی فنی در این سازمان در مراکز استان ها خبرداد.به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز یزد، سازمان صدا وسیما از رشته های برق– گرایش الکترونیک، برق– سیستم های دیجیتال،...
2 روز پیش شیپور
آذربایجان شرقی، مرند
3 روز پیش دیوار
آذربایجان شرقی، مرند
3 روز پیش شیپور
آذربایجان شرقی، مرند
5 روز پیش شیپور
آذربایجان شرقی، مرند، چهل متری
5 روز پیش دیوار
6 روز پیش دیوار
آذربایجان شرقی، مرند