چه کاری؟
آذربایجان شرقی، شهر جدید سهند
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در شهر جدید سهند

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در کارپیشه  (سه‌شنبه 28 دی 1400)
بیمه سامان نمایندگی 1166
 در سراسر کشور
امکان دورکاری
تمام‌وقت - پاره‌وقت
مدرک دیپلم
بدون نیاز به سابقه
استخدام 200 نفر
از 25 تا 45 ساله
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
در کارپیشه  (پنج‌شنبه 28 مرداد 1400)
شرکت آینوتی
 در سراسر کشور
حقوق 1,000,000,000 تومان
امکان دورکاری
پاره‌وقت - دورکاری
استخدام 6 نفر
از 15 تا 60 ساله
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در شهر جدید سهند
حقوق 6,000,000 - 10,000,000 تومان
‌تمام‌وقت

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در شهر جدید سهند
‌تمام‌وقت
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در شهر جدید سهند
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در شهر جدید سهند
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در شهر جدید سهند
حقوق 6,000,000 - 9,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در شهر جدید سهند
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
3 سال سابقه
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در شهر جدید سهند
حقوق 3,000,000 - 9,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در شهر جدید سهند - عمران و ساختمانی
پروژه‌ای
7 سال سابقه
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در شهر جدید سهند
حقوق 6,000,000 - 9,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در شهر جدید سهند
امکان دورکاری
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در شهر جدید سهند
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در شهر جدید سهند - عمران و ساختمانی
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در شهر جدید سهند
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در شهر جدید سهند
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در شهر جدید سهند
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در شهر جدید سهند
حقوق 4,000,000 - 6,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
3 سال سابقه
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در شهر جدید سهند
حقوق 2,500,000 - 7,500,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در شهر جدید سهند
‌تمام‌وقت
4 سال سابقه
در وبسایت شیپور (2 روز پیش)
 در شهر جدید سهند
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در شهر جدید سهند
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
چهارشنبه 9 آذر 1401، ساعت 22:59