چه کاری؟
آذربایجان شرقی، شهر جدید سهند
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در شهر جدید سهند

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در شهر جدید سهند
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
10 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در شهر جدید سهند
حقوق 4,000,000 تومان
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در شهر جدید سهند - عمران و ساختمانی
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
: دنبال چه کاری میگردی؟
چه کاری؟
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در شهر جدید سهند
‌تمام‌وقت
5 سال سابقه
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
پرویز صالحی
 در شهر جدید سهند
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
پرویز صالحی
 در شهر جدید سهند
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
هادی کهنپور
 در شهر جدید سهند
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در تلگرام استخدام مهندس صنایع (چند ساعت پیش)
 در شهر جدید سهند
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم - کاردانی - کارشناسی
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در شهر جدید سهند
حقوق 12,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در شهر جدید سهند
بیمه دارد
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در شهر جدید سهند
حقوق 3,000,000 - 9,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در شهر جدید سهند
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در شهر جدید سهند
‌تمام‌وقت
3 سال سابقه
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در شهر جدید سهند
حقوق 6,000,000 تومان
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در شهر جدید سهند
حقوق 6,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در شهر جدید سهند
حقوق 2,000,000 - 3,000,000 تومان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در شهر جدید سهند
حقوق 2,500,000 تومان
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در شهر جدید سهند
به یک راننده با مینی بوس جهت سرویس دهی ازسهندفاز3به شهرک سلیمی نیازمندیم ساعت سوارشدن صبح 6صبح و برگشت 7عصر
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در شهر جدید سهند
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در شهر جدید سهند
حقوق 3,000,000 - 5,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
دوشنبه 24 مرداد 1401، ساعت 05:57