به یک نفرشاگرد برای
آذربایجان شرقی، بناب
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
آگهی استخدام مورد نظر دیگر در سایت وجود ندارد، آگهی‌های استخدام مشابه در پایین آمده است.
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بناب
حقوق 12 - 25 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (3 روز پیش)
 در بناب
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (4 روز پیش)
 در بناب
حقوق 8,000,000 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در بناب
تمام‌وقت
1 سال سابقه
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (5 روز پیش)
 در بناب
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (5 روز پیش)
جهان
 در بناب
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (5 روز پیش)
حامد رحیمی
 در بناب
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (5 روز پیش)
 در بناب
حقوق 1,000,000 - 2,500,000 تومان
تمام‌وقت
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (6 روز پیش)
 در بناب
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (1 هفته پیش)
 در بناب
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (1 هفته پیش)
کارگر ماهرو ساده جهت کار در بتن آماده شهرستان بناب جاده ملکان
 در بناب
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در بناب
تمام‌وقت
5 سال سابقه
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (1 هفته پیش)
حسین
 در بناب
امکان دورکاری
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در بناب
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در بناب
حقوق 6 تومان
تمام‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (1 هفته پیش)
ارش سعادتیان
 در بناب
فقط آقا
پروژه‌ای
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 هفته پیش)
 در بناب
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (2 هفته پیش)
 در بناب
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (2 هفته پیش)
علی محمدزاده
 در بناب
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
فقط خانم
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (2 هفته پیش)
 در بناب
فقط خانم
نیمه‌وقت
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
جمعه 12 خرداد 1402، ساعت 18:14