چه کاری؟
آذربایجان شرقی، بناب
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در بناب

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در بناب
بیمه دارد
مدرک دیپلم
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بناب
حقوق 3,000,000 - 5,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
3 سال سابقه
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در بناب
مدرک دیپلم
: اگر بخوای بین همه‌ی آگهی‌های استخدام ایران جستجو کنی، چنتا از نزدیکترین جستجوهات کدوماس؟
 یکی اضافه کن
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بناب
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
رجعتی
 در بناب
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (1 روز پیش)
 در بناب
حقوق 8,000,000 تومان
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در بناب
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
در وبسایت شیپور (1 روز پیش)
 در بناب
حقوق 8,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در بناب
حقوق 9,000,000 - 12,000,000 تومان
بیمه دارد
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
در وبسایت شیپور (2 روز پیش)
 در بناب
فقط خانم
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در بناب
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت شیپور (2 روز پیش)
سعید محسنی
 در بناب
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (2 روز پیش)
 در بناب
فقط خانم
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در بناب
خانم با روابط عمومی قوی
در وبسایت شیپور (3 روز پیش)
 در بناب
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در بناب
حقوق 4,000,000 - 6,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در بناب
2 سال سابقه
در وبسایت شیپور (3 روز پیش)
 در بناب
گچکار جهت گچکاری ساختمان میخوام دستمزد توافقی پرداخت میکنم
در وبسایت شیپور (3 روز پیش)
 در بناب
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت دیوار (4 روز پیش)
 در بناب
بیمه دارد
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
چهارشنبه 26 مرداد 1401، ساعت 20:30